Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Valokuvien tulostaminen

Valokuvien tulostaminen Voit tulostaa valokuvia seuraavilla tavoilla. • Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella • Suoratulostus käyttämäsi muistikortin tyyppiä tukevalla tulostimella Katso lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista. • Tulostaminen tietokoneen avulla Voit kopioida kuvat tietokoneeseen kameran mukana vakiovarusteena toimitetun ”PMB”- ohjelmiston avulla ja tulostaa kuvat. Voit lisätä ja tulostaa kuviin päivämäärän. Lisätietoja on PMB-ohjelmiston ohjeessa (PMB Help). • Tulostaminen tulostuspalvelussa (sivu 115) Huomautuksia • Tulostettaessa [16:9]-tilassa otettuja kuvia kumpikin sivureuna voi rajautua pois. • Panoraamakuvia ei voi tulostaa kaikilla tulostimilla. Suoratulostus PictBridge-yhteensopivalla tulostimella Vaikka käytettävissä ei olisi tietokonetta, kuvat voi tulostaa liittämällä kameran suoraan PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen. ”PictBridge” perustuu CIPA-standardiin. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 1 Aseta kameraan riittävästi ladattu akku. 2 Liitä kamera tulostimeen. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto 1 Tulostimen USBliitäntään 2 Monikäyttöliitäntään Monikäyttöliitäntäkaapeli 3 Kytke virta kameraan ja tulostimeen. Kun yhteys on muodostunut, näyttöön tulee -ilmaisin. Jos -ilmaisin vilkkuu kameran näytössä (virheilmoitus), tarkista kameraan liitetty tulostin. Jatkuu r 114 FI

4 MENU t (Tulosta) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z Tämä kuva Useita kuvia 5 Haluttu kohde t [Käynn] t z Määrä Asettelu Koko Päivä Huomautuksia Tulostaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa. Voit valita ja tulostaa useita kuvia. Tee vaiheen 4 jälkeen seuraavat toimet. 1Valitse kuva ja paina z. Toista edellä olevia vaiheita, kunnes tulostettavia kuvia ei enää ole. 2MENU t [OK] t z Valitse, miten monta kopioita haluat tulostaa kuvasta. • Määritetty määrä kuvia ei ehkä mahdu yhdelle paperille. Valitse sivulla vierekkäin tulostettavien kuvien määrä. Valitse tulostuksessa käytettävän paperin koko. Voit lisätä kuviin päivämäärän ja kellonajan valitsemalla [Päivä] tai [Päivä&aika]. • Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään valitsemassasi järjestyksessä sen mukaan, mikä on kameran [Pvm- & aika-asetus]. Tulostin määrää, onko tämä toiminto käytettävissä. • Videoita ei voi tulostaa. • Jos kameran liittäminen tulostimeen epäonnistui, tarkista, että (Pääasetukset) -kohdassa on valittu [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge]. • Älä irrota monikäyttöliitäntäkaapelia, kun (PictBridge-yhteys) -kuvake on näytössä. Tulostaminen tulostuspalvelussa Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto Voit ottaa kameralla otettuja kuvia sisältävän muistikortin mukaasi valokuvatulostuspalveluun. Jos tulostuspalvelu tukee DPOF-tulostusta, voit lisätä kuviin etukäteen (Kuvatilaus) -merkin toistotilassa, jolloin niitä ei tarvitse valita uudelleen tulostuspalvelussa tulostettaessa. Huomautuksia • Sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia ei voi tulostaa valokuvatulostuspalvelussa suoraan kamerasta. Kopioi kuvat muistikortille (sivu 100) ja ota muistikortti mukaan tulostuspalveluun. • Kysy valokuvatulostuspalvelusta, minkä tyyppisiä muistikortteja se voi käyttää. • Saatat tarvita myös muistikortin sovittimen (myydään erikseen). Kysy asiasta tulostuspalvelusta. • Tee kuvadatasta kopio (varmuuskopio) levylle ennen datan viemistä tulostuspalveluun. • Tulostettavien paperikuvien määrää ei voi asettaa. • Jos haluat lisätä kuvien päälle päivämäärän, pyydä lisätietoja valokuvatulostuspalvelusta. 115 FI