Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Poista Voit valita

Poista Voit valita poistettaviksi kuvia, joita et enää tarvitse. Voit poistaa kuvia myös painamalla (Poista) -painiketta (sivu 41). 1 Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta. 2 MENU t (Poisto) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z 3 [OK] t z (Tämä kuva) (Useita kuvia) (Kaikki pvm.-alueen kuvat) (Koko tämä kansio) Huomautus Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa. Voit valita ja poistaa useita kuvia. Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen. 1Valitse kuva ja paina z. Toista edellä olevia vaiheita, kunnes poistettavia kuvia ei enää ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa on -merkki. 2MENU t [OK] t z Poistaa kaikki valitun päivämäärävälin tai kansion kuvat yhdellä kertaa. • Helppo katselu -tilassa voit valita [Poista yksittäinen kuva] tai [Poista kaikki kuvat] (vain DSC-W380/ W390), [1 kuva] tai [Kaikki] (vain DSC-W350/W360). Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto 72 FI

Suojaa Suojaa tallennetut kuvat tahattomalta poistamiselta. Tallennettujen kuvien kohdalla näkyy -merkki. 1 Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta. 2 MENU t (Suojaa) t haluttu tila t ohjauspainikkeen z (Tämä kuva) (Useita kuvia) zSuojauksen poistaminen Suojaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa. Voit valita ja suojata useita kuvia. Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen. 1Valitse kuva ja paina z. Toista edellä olevia vaiheita, kunnes suojattavia kuvia ei enää ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa on -merkki. 2MENU t [OK] t z Valitse kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, ja poista suojaus painamalla ohjauspainikkeesta z samalla tavalla kuin kuvaa suojattaessa. -ilmaisin katoaa ja suojaus on poistettu. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto 73 FI