Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

MENU/ Asetusten haku

MENU/ Asetusten haku Videolähtö Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän TVvärijärjestelmän mukaiseksi. TV-värijärjestelmät ovat erilaisia eri maissa ja alueilla. Jos haluat katsoa kuvia televisiosta, tarkista käyttömaan tai -alueen TV-värijärjestelmä (sivu 106). 1 MENU t (Asetukset) t (Pääasetukset) t [Videolähtö] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z NTSC PAL Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään esimerkiksi USA:ssa ja Japanissa). Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään esimerkiksi Euroopassa ja Kiinassa). Sisällysluettelo Toimintohaku Hakemisto 90 FI

USB-liitäntä Tällä valitaan USB-tila liitettäessä kamera tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen monikäyttöliitäntäkaapelin avulla. 1 MENU t (Asetukset) t (Pääasetukset) t [USB-liitäntä] t haluttu tila t ohjauspainikkeen z Auto PictBridge PTP/MTP Mass Storage Kamera tekee tunnistuksen automaattisesti ja muodostaa tiedonsiirtoyhteyden tietokoneen tai PictBridge-yhteensopivan tulostimen kanssa. Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen. Kun kytket kameran tietokoneeseen, ohjattu automaattinen käynnistystoiminto tulee näkyviin ja kameran tallennuskansiossa olevat kuvat tulevat viedyiksi tietokoneeseen. (Windows 7/Vista/ XP, Mac OS X) Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai muun USB-laitteen välille. Huomautuksia • Jos kameraa ei voi liittää PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen [Auto]-asetuksella, valitse [PictBridge]. • Jos kameraa ei voi liittää tietokoneeseen tai USB-laitteeseen [Auto]-asetuksella, valitse [Mass Storage]. • Jos [USB-liitäntä]-asetuksena on [PTP/MTP], videoita ei voi viedä tietokoneeseen. Jos haluat viedä videoita tietokoneeseen, valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Auto] tai [Mass Storage]. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto 91 FI