Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Mode d'emploi Bulgare

Списък с

Списък с икони, изведени на екрана Когато снимате Дисплей Display Индикация Indication за вибрация Burst Settings DRO Индикатор за • В режим (Лесен режим) иконките са ограничени. Когато записвате видеоклип Zoom скала scaling B A Дисплей Display Индикация Indication Дисплей Display Indication Индикация z AE/AF lock Оставащ Battery remaining заряд ISO400 ISO номер number на батерията Предупреждение Low battery warning за нисък заряд на батерията 125 Shutter speed Размер Image size на изображението Избор Scene на Selection сцена +2.0EV Диск Mode за dial избор (Intelligent на режим (Интелигентна на визьора автоматична Auto Adjustment, indicator настройка, Автоматично Program Auto, Sweep Standby програмиране, Panorama, Movie Панорамен режим, Режим за запис на видеоклип видеоклипове) Mode) Сцена Movie за shooting запис на видеоклип scene Икона Scene Recognition за разпознаване на сцена icon Баланс White balance на белия цвят Режим Metering на Mode измерване 22 BG Предупреждение Vibration warning Разпознаване Scene Recognition на сцена Burst настройки Smile Detection чувствителност при разпознаване Sensitivity indicator на усмивка AE/AF заключване NR бавен slow shutter затвор Скорост на затвора F3.5 Размер Aperture на value диафрагмата Стойност Exposure на Value експонацията Индикатор AF range finder за AF frame рамка Запис Recording на видеоклип/ a movie/ Готовност за запис на Standby a movie 0:12 Време Recording за запис time (m:s (m:s) - минути: секунди)

C Дисплей Display Индикация Indication Папка Recording за запис folder 96 Брой Number записани of recordable изображения images 100Min Време Recordable за запис time Носител Recording/Playback на запис/ Носител за възпроизвеждане Media (Memory card, (карта с internal памет, вградена memory) памет) AF илюминатор illuminator Намаляване Red-eye reduction на ефекта на червените очи Режим Flash mode на светкавицата Зареждане Flash charging на светкавицата D Дисплей Display C:32:00 Индикация Indication Таймер Self-timer за автоматично включване Дисплей Self-diagnosis за display автодиагностика Дестинация Destination Предупреждение за Overheating прегряванеwarning Разпознаване Face Detection на лице Файлът Database с базата file full/ данни е пълен/Грешка във файла с Database базата данни file error AF рамка range на finder визьора frame Кръстче Spot metering за прицелване cross hair 23 BG