Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

MENU/Hledání

MENU/Hledání nastavení Formát. Zformátujte paměťovou kartu nebo vnitřní paměť. Při prvním použití paměťové karty v tomto fotoaparátu ji doporučujeme ve fotoaparátu naformátovat ještě před zahájením fotografování. Zajistíte tak její stabilní fungování. Vezměte na vědomí, že formátování nevratně vymaže všechna data na paměťové kartě. Uložte si hodnotná data například do počítače. 1 MENU t (Nastav.) t (Nástroj paměťové karty) nebo (Nástroj vnitřní paměti) t [Formát.] t [OK] t z na ovládacím tlačítku Poznámka • Formátování nenávratně smaže veškerá data včetně chráněných snímků. Obsah Hledání operace Rejstřík 100 CZ

Tvorba nahr. složky Vytvoří na paměťové kartě složku pro ukládání snímků. Snímky se ukládají do této nové složky, dokud není vytvořena nebo vybrána složka jiná. Obsah 1 MENU t (Nastav.) t (Nástroj paměťové karty) t [Tvorba nahr. složky] t [OK] t z na ovládacím tlačítku Poznámky • Tato položka není zobrazena, používá-li se pro záznam snímků vnitřní paměť. • Vložíte-li do fotoaparátu paměťovou kartu, která byla použita s jiným přístrojem a začnete pořizovat snímky, bude automaticky vytvořena nová složka. • Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je složka naplněna, automaticky se vytvoří nová. zSložky Po vytvoření nové složky lze změnit cílovou složku pro ukládání (strana 102) a vybrat složku pro prohlížení snímků (strana 80). Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 101 CZ