Views
1 week ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Kopírovat Zkopíruje

Kopírovat Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na paměťovou kartu. 1 Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s dostatečnou volnou kapacitou. 2 MENU t (Nastav.) t (Nástroj paměťové karty) t [Kopírovat] t [OK] t z na ovládacím tlačítku Poznámky • Použijte plně nabitý modul akumulátoru. Při kopírování snímků do počítače pomocí modulu akumulátoru s nízkou zbývající kapacitou se modul akumulátoru může vybít a může dojít k poškození dat snímků. • Snímky nelze kopírovat jednotlivě. • Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Chcete-li smazat obsah vnitřní paměti, vyjměte po kopírování kartu a poté vnitřní paměť naformátujte pomocí příkazu ([Formát.] v nabídce [Nástroj vnitřní paměti]). • Na paměťové kartě se vytvoří nová složka, do které se zkopírují všechna data. Nelze vybrat určitou složku a zkopírovat do ní snímky. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 104 CZ

Číslo souboru Výběr metody používané pro přiřazení čísla souboru snímku. 1 MENU t (Nastav.) t (Nástroj paměťové karty) nebo (Nástroj vnitřní paměti) t [Číslo souboru] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Obsah Série Resetovat Přiřadí čísla souborům postupně, přestože se složka pro ukládání na paměťovou kartu změní. (Obsahuje-li vyměněná paměťová karta soubor s číslem vyšším, než bylo poslední přiřazené číslo, přiřadí se číslo o jedno vyšší než je nejvyšší číslo.) Při každé změně složky se začíná od 0001. (Obsahuje-li složka pro ukládání nějaký soubor, přiřadí se číslo o jedno vyšší než je nejvyšší číslo.) Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 105 CZ