Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Nastavení oblasti

Nastavení oblasti Upraví čas na místní čas v nastavené oblasti. 1 MENU t (Nastav.) t (Nastavení hodin) t [Nastavení oblasti] t požadované nastavení t z na ovládacím tlačítku Obsah Domov Cíl cesty Používání fotoaparátu ve vaší oblasti. Liší-li se aktuálně nastavená oblast od oblasti vašeho pobytu, musíte provést Nastavení oblasti. Používání fotoaparátu nastaveným na čas vašeho cíle. Nastavte cílovou oblast. Hledání operace zZměna nastavení oblasti Nastavení často navštěvovaných cílů vám umožní snadnou úpravu času, navštívíte-li tuto oblast. MENU/Hledání nastavení Ikona Letní čas 1Vyberte místo oblasti pro [Cíl cesty] a poté stiskněte z na ovládacím tlačítku. 2Vyberte oblast pomocí b/B na ovládacím tlačítku a vyberte Letní čas pomocí v/V. Rejstřík 106 CZ

Nastav.data a času Znovu nastavte datum a čas. 1 MENU t (Nastav.) t (Nastavení hodin) t [Nastav.data a času] t požadované nastavení t z na ovládacím tlačítku 2 Nastavte numerickou hodnotu a požadovaná nastavení pomocí v/V/b/B. 3 [OK] t z Formát data a času Letní čas Datum a čas Lze vybrat formát zobrazení data a času. Lze vybrat Letní čas Zap./Vyp. Nastavení data a času. Poznámka • Fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímků. Pomocí aplikace „PMB“ na disku CD- ROM (je součástí dodávky) lze vytisknout nebo uložit snímky s datem. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 107 CZ