Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Hledání operace

Hledání operace MENU/Hledání nastavení Zobrazení na televizoru Zobrazení snímků na televizoru ···················· 108 Obsah Rejstřík 10 CZ

MENU/Hledání nastavení Položky MENU (Snímání) Obsah Různé funkce snímání lze vybrat snadno tlačítkem MENU. 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení ) a uveďte fotoaparát do režimu snímání. 2 Chcete-li zobrazit obrazovku nabídky, stiskněte tlačítko MENU. 3 Vyberte požadovanou položku nabídky pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku. 4 Chcete-li vypnout obrazovku nabídky, stiskněte tlačítko MENU. V níže uvedené tabulce označuje funkci nastavitelnou uživatelem, zatímco — znamená funkci, kterou nastavit nelze. Ikony pod [ ] označují změnitelné režimy. V závislosti na režimu nahrávání může být nastavení funkce pevně dané nebo omezené. Pro více podrobností viz stránku pro každou položku. DSC-W380/W390 Ovladač režimů Položky nabídky Volba scény — — — — — Scéna snímání videa — — — — — Tlačítko ON/OFF (Napájení ) Tlačítko MENU Ovládací tlačítko Směr snímání — — — — — Velik. snímku Blesk — — — — — Nastavení série — — — EV — ISO — — — — Vyváž. bílé — — Podvodní vyvážení bílé — — — — Ostření — — — — Režim měření — — — Rozpoznání scény — — — — — Citlivost detekce úsměvu — — — Detekce obličejů — — — DRO — — — — — Redukce zavřených očí — — — — — (Nastav.) — Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Pokračovánír 11 CZ