Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Instalace softwaru

Instalace softwaru Instalace programu „PMB (Picture Motion Browser)“ a „Music Transfer“ (Windows) 1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (je součástí dodávky) do jednotky CD-ROM. Objeví se instalační obrazovka s nabídkou. • Neobjeví-li se, poklepejte na [Computer] (v systému Windows XP, [My Computer]) t (SONYPMB). • Objeví-li se obrazovka Automatického přehrávání, vyberte „Run Install.exe“ a pokračujte v instalaci podle instrukcí, které se objeví na obrazovce. 2 Klepněte na tlačítko [Instalace]. Objeví se obrazovka „Choose Setup Language“. 3 Vyberte požadovaný jazyk, a pokračujte na další obrazovku. Objeví se obrazovka „License Agreement“. 4 Přečtěte si pozorně dohodu, poté klepněte na přepínací tlačítko ( t ) pro potvrzení podmínek dohody, a poté klepněte na [Next]. 5 Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. • Při instalaci připojte fotoaparát k počítači pomocí následujícího postupu (strana 114). • Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu počítače, restartujte počítač podle pokynů na obrazovce. • V závislosti na systémovém prostředí počítače může být nainstalována aplikace DirectX. 6 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM z jednotky. 7 Spuštění softwaru. • Chcete-li spustit program „PMB“, klepněte na (PMB) na pracovní ploše. Podrobné informace o způsobu práce naleznete na stránkách podpory programu „PMB“ (http://www.sony.co.jp/pmb-se/) (pouze v angličtině), nebo klepněte na (PMB Help). • Chcete-li spustit program „PMB“ z nabídky Start, vyberte [Start] t [All Programs] t (PMB). • Pokud je „PMB“ již ve vašem počítači nainstalováno, nainstalováním „PMB“ z CD-ROM (je součástí dodávky) můžete spustit celou aplikaci z „PMB Launcher“. Pro spuštění „PMB Launcher“ dvakrát poklepejte na (PMB Launcher) na ploše. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Poznámky • Přihlašte se jako správce. • Při prvním spuštění programu „PMB“ se na obrazovce objeví potvrzující zpráva informačního nástroje. Vyberte [Start]. 112 CZ

Instalace programu „Music Transfer“ (Macintosh) 1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je součástí dodávky) do jednotky CD-ROM. 2 Poklepejte na (SONYPMB). 3 Poklepejte na soubor [MusicTransfer.pkg] ve složce [Mac]. Zahájí se instalace softwaru. Poznámky • Program „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh. • Před instalací aplikace „Music Transfer“ ukončete všechny spuštěné softwarové aplikace. • Při instalaci se přihlaste jako správce. zÚvod do programu „PMB“ • Program „PMB“ umožňuje importovat snímky pořízené fotoaparátem do počítače k prohlížení. Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač, a poté klepněte na [Import]. • Snímky v počítači lze exportovat na paměťovou kartu a prohlížet ve fotoaparátu. Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač, klepněte na [Export] t [Easy Export (PC Sync)] v nabídce [Manipulate], a klepněte na [Export]. • Snímky lze uložit a vytisknout s datem. • Snímky uložené v počítači lze prohlížet vybráním data v zobrazení kalendáře. • Snímky lze upravovat (redukce červených očí atd.), a měnit datum a čas pořízení. • Pomocí zapisovací jednotky lze vytvářet disky CD nebo DVD. • Snímky lze nahrávat na mediální servery. (vyžaduje připojení k internetu.) • Další podrobnosti viz (PMB Help). Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík zÚvod do programu „Music Transfer“ Program „Music Transfer“ umožňuje nahradit hudební soubory dodávané ve fotoaparátu z výroby vašimi oblíbenými skladbami a mazat a přidávat hudební soubory. Skladby uložené z výroby do fotoaparátu lze obnovit. Pomocí programu „Music Transfer“ lze importovat následující typy skladeb. – Soubory MP3 uložené na pevném disku počítače – Hudební CD skladby – Přednastavenou hudbu uloženou ve fotoaparátu • Před spuštěním programu „Music Transfer“ proveďte MENU t (Nastav.) t [Hlavní nastavení] t [Staž.hudby], a připojte fotoaparát k počítači. Další podrobnosti viz nápověda k programu „Music Transfer“. 113 CZ