Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Připojení fotoaparátu

Připojení fotoaparátu k počítači 1 Vložte dostatečně nabitý modul akumulátoru do fotoaparátu nebo připojte fotoaparát k elektrické zásuvce pomocí síťového adaptéru AC- LS5 (prodává se samostatně) a víceúčelového kabelu USB/AV/DC IN (prodává se samostatně). • Použijte Type3-kompatibilní kabel USB/AV/DC IN (prodává se samostatně). 2 Zapněte počítač, a poté stiskněte tlačítko (Přehrávání). 3 Připojte fotoaparát k počítači. • Při prvním použití připojení USB počítač automaticky spustí program, který fotoaparát rozpozná. Chvíli vyčkejte. Obsah Hledání operace 1 Do zdířky USB v počítači MENU/Hledání nastavení Kabel pro víceúčelový konektor 2 K víceúčelovému konektoru Importování snímků do počítače (Windows) Rejstřík Program „PMB“ umožňuje snadné importování snímků. Podrobnosti o funkcích programu „PMB“ viz „PMB Help“. Importování snímků do počítače bez použití „PMB“ Zobrazí-li se po vytvoření USB připojení mezi fotoaparátem a počítačem Průvodce automatickým přehráváním, klepněte na [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] nebo [MP_ROOT] t zkopírovat požadované snímky do počítače. 114 CZ

Importování snímků do počítače (Macintosh) 1 Připojte nejdříve fotoaparát k počítači Macintosh. Poklepejte na nově rozpoznanou ikonu složky t [DCIM] nebo složka [MP_ROOT] t, do které se uloží soubory, které chcete importovat. 2 Soubory snímků uchopte myší a přesuňte na ikonu pevného disku. Soubory snímků se zkopírují na pevný disk. 3 Poklepejte na ikonu pevného disku t na požadovaný soubor snímku ve složce obsahující zkopírované soubory. Snímek se zobrazí. Ukončení spojení USB Obsah Hledání operace Proveďte postup popsaný od kroku 1 do 3 dříve, než provedete: • Odpojení víceúčelového kabelu. • Vyjmutí paměťové karty. • Vložení paměťové karty do fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní paměti. • Vypnutí fotoaparátu. 1 Poklepejte na ikonu odpojení v oznamovací oblasti. 2 Klepněte na (USB Mass Storage Device) t [Stop] 3 Potvrďte zařízení v potvrzovacím okně, a poté klepněte na tlačítko [OK]. Ikona odpojení Windows Vista Windows XP MENU/Hledání nastavení Rejstřík Poznámka • Klepněte na ikonu paměťové karty nebo jednotky a přetáhněte ji na ikonu „Koš“, pokud používáte počítač Macintosh, a fotoaparát je odpojený od počítače. 115 CZ