Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Nahrávání snímků na

Nahrávání snímků na mediální server Tento fotoaparát je vybaven zabudovanou aplikací „PMB Portable“. Tuto aplikaci lze použít k následujícímu: • Snadné nahrávání snímků na blog nebo jiný mediální server. • Snímky lze nahrávat z počítače připojeného k internetu dokonce i v případě, že nejste doma nebo v kanceláři. • Lze snadno registrovat mediální servery (například blogy), které používáte často. Podrobnosti o programu „PMB Portable“ viz nápověda k programu „PMB Portable“. Spusťte program „PMB Portable“ (Windows) Při prvním použití programu „PMB Portable“ musíte vybrat jazyk. Tento výběr provedete následujícím způsobem. Pokud byl proveden výběr jazyka, nejsou kroky 3 až 5 při příštím spuštění programu „PMB Portable“ nutné. 1 Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač. Propojíte-li fotoaparát s počítačem, objeví se Průvodce automatickým přehráváním. Klepnutím na [×] zavřete Průvodce automatickým přehráváním nepotřebných jednotek. • Pokud se požadovaný Průvodce automatickým přehráváním neobjeví, klepněte na [Computer] (v systému Windows XP [My Computer]) t [PMBPORTABLE], a poté poklepejte na „PMBP_Win.exe“. 2 Klepněte na položku „PMB Portable“. (v systému Windows XP klepněte na položku „PMB Portable“ t [OK]) • Pokud se v průvodci automatickým přehráváním nezobrazí program [PMB Portable], klepněte na [Computer] t [PMBPORTABLE], poté poklepejte na položku „PMBP_Win.exe“. Objeví se obrazovka s výběrem jazykaů. 3 Vyberte požadovaný jazyk, a poté klepněte na [OK]. Objeví se obrazovka s výběrem oblasti. 4 Vyberte příslušnou [Region] a [Country/Area], a poté klepněte na [OK]. Objeví se obrazovka Uživatelská dohoda. 5 Přečtěte si pečlivě dohodu. Souhlasíte-li s podmínkami dohody, klepněte na [I Agree]. Program „PMB Portable“ se spustí. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 116 CZ

Spusťte program „PMB Portable“ (Macintosh) 1 Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač Macintosh. Jakmile propojíte fotoaparát s počítačem, objeví se na ploše položka [PMB Portable]. Klepnutím na [×] zavřete všechny nepotřebné jednotky. 2 Klepněte na složku [PMBPORTABLE], poté klepněte na [PMBP_Mac]. Objeví se obrazovka s výběrem oblasti. 3 Zvolte odpovídající [Region] a [Country/Area] a poté klepněte na [OK]. Objeví se obrazovka Uživatelská dohoda. 4 Přečtěte si pečlivě dohodu. Souhlasíte-li s podmínkami dohody, klepněte na [I Agree]. Spustí se program „PMB Portable“. Poznámky • Nastavte [Nastavení LUN] v [Hlavní nastavení] na [Více]. • Při používání programu „PMB Portable“ se vždy připojte k síti. • Při nahrávání snímků na internet může být v závislosti na poskytovateli služeb využívána vyrovnávací paměť počítače. To nastane také v případě, že je tento fotoaparát používán pro tento účel. • Objeví-li se v programu „PMB Portable“ vir nebo smažete-li program „PMB Portable“ omylem, lze program „PMB Portable“ opravit stažením instalačního souboru PMB Portable z webových stránek. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 117 CZ