Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Poznámky k programu

Poznámky k programu „PMB Portable“ Program „PMB Portable“ umožňuje stahovat adresy URL z množství stránek provozovaných společností Sony („server Sony“). Abyste mohli využívat výhod nahrávání snímků pomocí programu „PMB Portable“ a dalších služeb („služby“) nabízených na této a jiných stránkách, musíte souhlasit s následujícím. • Některé stránky vyžadují registraci nebo poplatky za využívání služeb. Pro využívání těchto služeb musíte souhlasit s podmínkami uvedenými na těchto stránkách. • Služby mohou být zrušeny nebo omezeny v souladu s podmínkami provozovatelů těchto stránek. Společnost Sony nenese odpovědnost za potíže vzniklé mezi uživateli a třetími stranami nebo potíže způsobené uživatelům v souvislosti s využíváním služeb včetně jejich zrušení nebo omezení. • Zobrazení webové stránky bude provedeno přesměrováním serverem společnosti Sony. Může se stát, že v určitou dobu nebude možné otevřít webovou stránku z důvodu údržby serveru nebo z jiných důvodů. • Bude-li operace serveru společnosti Sony ukončena, budete na ukončení upozorněni včasnou zprávou na webových stránkách Sony atd. • Adresa URL, na kterou budete přesměrováni serverem společnosti Sony a další informace mohou být ukládány z důvodu dalšího zlepšování produktů společnosti Sony a jejích služeb. Nedojde však k ukládání žádných osobních dat z tohoto důvodu. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 118 CZ

Tisk fotografií Fotografie lze tisknout následujícími způsoby. • Přímý tisk na tiskárně vyhovující standardu PictBridge • Přímý tisk pomocí tiskárny podporující váš typ paměťové karty Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou. • Tisk pomocí počítače Snímky lze importovat do počítače pomocí dodávaného softwaru „PMB“ a poté je vytisknout. Do tištěného snímku lze vložit datum. Podrobnosti viz „PMB Help“. • Tisk ve fotosběrně (strana 120) Poznámky • Tisknete-li snímky pořízené v režimu [16:9], může dojít k oříznutí obou okrajů. • Nelze tisknout panoramatické fotografie v zásislosti na tiskárně. Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající standardu PictBridge I v případě, že nemáte počítač, můžete snímky pořízené fotoaparátem vytisknout po přímém připojení fotoaparátu k tiskárně splňující standard PictBridge. Standard „PictBridge“ je založen na standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 1 Vložte do fotoaparátu dostatečně nabitý modul akumulátoru. 2 Připojte fotoaparát k tiskárně. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 1 Do zdířky USB na tiskárně 2 K víceúčelovému konektoru Kabel pro víceúčelový konektor 3 Zapněte počítač a tiskárnu. Po vytvoření připojení se na obrazovce zobrazí indikátor . Jestliže na displeji fotoaparátu bliká indikátor (upozornění na chybu), zkontrolujte připojenou tiskárnu. Pokračovánír 119 CZ