Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

4 MENU t (Tisk) t

4 MENU t (Tisk) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Toto foto Více snímků 5 Požadovaná položka t [Start] t z Počet Layout Velikost Datum Poznámky Vytiskne aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku. Můžete vybrat a tisknout několik snímků. Po kroku 4 pokračujte. 1Vyberte snímek a stiskněte z. Opakujte výše uvedené kroky, dokud nebudou určeny k tisku všechny snímky. 2MENU t [OK] t z Výběr počtu kopií konkrétního snímku, který budete tisknout. • Určený počet snímků se nemusí vejít na jeden list – záleží na počtu snímků. Výběr počtu snímků, které chcete vytisknout souběžně na jeden list. Výběr velikosti tiskového papíru. Chcete-li vložit do snímků datum a čas, vyberte [Datum] nebo [Den+čas]. • Zvolíte-li [Datum], vloží se datum způsobem, který jste vybrali v nastavení fotoaparátu [Nastav.data a času]. Některé tiskárny tuto funkci nepodporují. • Videoklipy nelze tisknout. • Pokud se připojení fotoaparátu k tiskárně nezdařilo, nastavte [Spojení USB] v nabídce (Hlavní nastavení) na [PictBridge]. • Neodpojujte víceúčelový kabel, je-li na obrazovce zobrazen indikátor (Připojení PictBridge). Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Tisk ve fotosběrně Paměťovou kartu obsahující snímky pořízené vaším fotoaparátem můžete vzít do fotosběrny. Pokud fotosběrna podporuje tisk fotografií odpovídající standardu DPOF, lze ke snímkům přidat značku (Tisková objednávka), abyste nemuseli později snímky znovu přehrávat a tisknout, budete-li jej tisknout jinde než ve fotosběrně. Poznámky • Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze tisknout ve fotosběrně přímo z fotoaparátu. Zkopírujte snímky na paměťovou kartu (strana 104), a poté odneste paměťovou kartu do fotosběrny. • Ve fotosběrně se informujte, které typy paměťových karet zpracovávají. • Možná budete potřebovat adaptér na paměťovou kartu (prodává se samostatně). Informujte se ve své fotosběrně. • Než odnesete data snímků do fotosběrny, vždy si pořiďte (zálohu) snímků na disku. • Nelze nastavit počet výtisků. • Chcete-li přidat na snímky datum, informujte se ve fotosběrně. 120 CZ

Odstraňování problémů Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení. 1 Zkontrolujte položky na stránkách 121 až 128. Objeví-li se na obrazovce například kód „C/E:ss:ss“, viz strana 129. 2 Vyjměte modul akumulátoru, vyčkejte přibližně jednu minutu, vložte modul akumulátoru zpět, a poté zapněte napájení. Obsah Hledání operace 3 Inicializujte nastavení (strana 92). 4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Vezměte na vědomí, že zasláním fotoaparátu k opravě udělujete souhlas s přehráním vnitřní paměti a hudebních souborů. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory. http://www.sony.net/ MENU/Hledání nastavení Rejstřík Modul akumulátoru a napájení Modul akumulátoru nelze vložit. •Vložte správně modul akumulátoru stisknutím páčky pro vysunutí modulu. Nelze zapnout fotoaparát. •Po vložení modulu akumulátoru do fotoaparátu může chvíli trvat, než bude zahájeno napájení fotoaparátu. •Vložte modul akumulátoru správně. •Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru. •Konektor baterie je znečištěn. Lehce otřete z baterie prach a nečistoty měkkou látkou. •Použijte doporučený modul akumulátoru. Napětí se náhle vypne. •V závislosti na teplotě fotoaparátu a akumulátoru může dojít k automatickému vypnutí fotoaparátu z důvodu jeho ochrany. V takovém případě se před vypnutím zobrazí na LCD displeji zpráva. •Pokud je fotoaparát zapnutý a funkce [Úspora energie] je nastavena na [Standardní] nebo [Větší výdrž] a neprovedete během určité doby žádnou operaci, fotoaparát se automaticky vypne, aby se nevyčerpával modul akumulátoru. Znovu zapněte fotoaparát. 121 CZ