Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Indikátor zbývající

Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně. •To může nastat, používáte-li fotoaparát v extrémně horkém nebo chladném prostředí. •Stav indikátoru zbývající kapacity a skutečný stav zbývající kapacity akumulátoru se liší. Správného zobrazení stavu dosáhnete úplným vybitím modulu akumulátoru a jeho opětovným nabitím. Tento ukazatel nemusí ukazovat přesně, záleží na způsobu používání. •Modul akumulátoru je vybitý (strana 136). Vyměňte jej za nový. Modul akumulátoru nelze nabít. •Modul akumulátoru nelze nabíjet pomocí napájecího adaptéru (prodává se samostatně). Chcete-li nabít akumulátor, použijte nabíječku akumulátoru. Během nabíjení akumulátoru bliká indikátor CHARGE. •Vyjměte modul akumulátoru a znovu jej vložte, abyste se ujistili, že je vložen správně. •Teplota pro nabíjení může být nevhodná. Pokuste se znovu nabít modul akumulátoru při odpovídající pokojové teplotě (10 °C až 30 °C). •Podrobnosti viz strana 137. Fotografování/snímání videoklipů Nelze nahrávat snímky. •Snímky jsou nahrané do vnitřní paměti, i když je do fotoaparátu vložena paměťová karta. Ujistěte se, že je paměťová karta zcela vložena do fotoaparátu. •Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo paměťové karty. Jsou-li plné, proveďte některý z následujících kroků: – Vymažte nepotřebné snímky (strana 44). – Vyměňte paměťovou kartu. •Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku. •Při nahrávání videoklipů je doporučeno používat tyto paměťové karty: – „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“ – Paměťové karty SD, SDHC či paměťové karty SDXC (třídy 4 nebo rychlejší) • Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (strana 91). Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Funkce Snímání úsměvu nefunguje. •Není-li detekován úsměv na obličeji, snímek nebude pořízen. • Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (strana 91). Funkce stabilizace nefunguje. •Stabilizace nemusí fungovat správně při fotografování nočních scén. • Fotografujte po namáčknutí tlačítka spouště. Expozice a ukládání trvá velmi dlouho. •Sníží-li se rychlost závěrky za špatných světelných podmínek pod určitou hodnotu, aktivuje se automaticky funkce NR (Potlačení šumu), která sníží šum při dlouhé expozici. Ukládání za těchto podmínek trvá velmi dlouho. •Funkce Redukce zavřených očí pracuje. Obnovte [Redukce zavřených očí] na [Vyp.] (strana 69). 122 CZ

Obraz je neostrý. • Objekt je příliš blízko. Při fotografování dbejte na to, aby objektiv byl umístěn dále od objektu, než je nejkratší vzdálenost pro fotografování (přibližně 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC- W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/W350D/W360) od objektivu). • V režimu Volba scény je při snímání fotografií nastaven režim (Soumrak), (Krajina) nebo (Ohňostroj) (pouze DSC-W380/W390). Transfokátor nefunguje. •Při fotografování v režimu Plynulé panoráma nelze použít optický transfokátor. •V závislosti na velikosti snímku nelze použít Inteligentní transfokátor (strana 84). • Digitální zoom nelze použít v těchto případech: – Nahrávání videoklipů. – Pracuje Snímání úsměvu. – Blesk je nastaven na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]. Nelze vybrat funkci Detekce obličejů. • Funkci Detekce obličejů lze vybrat pouze tehdy, je-li režim ostření nastaven na [Více. AF] nebo režim měření nastaven na [Víceb.]. Blesk nepracuje. •Blesk nelze používat v následujících situacích: – Je vybrán režim Série (strana 53). – V režimu Volba scény je nastaven režim (Vysoká citlivost), (Soumrak) nebo (Ohňostroj) (pouze DSC-W380/W390). – V režimu Plynulé panoráma –V režimu video • Nastavte blesk na (Zapnout) (strana 37) je-li v režimu Volba scény nastaven režim (Krajina), (Jídlo), (Domácí mazlíček), (Pláž), (Sníh) nebo (Pod vodou) (pouze DSC-W350/W360/W380/W390). Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Na snímcích vyfotografovaných s pomocí blesku se vyskytují rozmazané bílé kruhové skvrny. •Světlo blesku se odrazilo od částic ve vzduchu (prach, pyl atd.) a objevilo se na snímku. Nejedná se o závadu. Funkce makrosnímku (Makro) nepracuje. •Fotoaparát automaticky upraví zaostření. Stisktěte a držte tlačítko spouště namáčknuté. Při fotografování blízkých objektů může zaostření chvíli trvat. • V režimu Volba scény je nastaven režim (Krajina), (Soumrak) nebo (Ohňostroj) (pouze DSC-W380/W390). Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas. •Při fotografování se nezobrazuje datum a čas. Tyto hodnoty se zobrazují pouze během přehrávání. Do snímku nelze vložit datum. •Fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímků. Použitím aplikace „PMB“ můžete vytisknout nebo uložit snímky s datem (strana 112). 123 CZ