Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Indikátory clony a

Indikátory clony a rychlosti závěrky blikají po namáčknutí a podržení tlačítka spouště. • Expozice je nesprávná. Nastavte expozici správně (strana 54). Barvy snímku nejsou správné. •Upravte vyvážení bílé barvy (strana 57). Na světlých částech objektu se objeví bílé nebo červené pruhy nebo se celá plocha snímku zbarví do červena. •Tento jev se nazývá mazání. Nejedná se o závadu. Mazání se nenahraje na snímky, ale může se zaznamenat v podobě šmouh nebo nerovnoměrných barev u snímků v režimu Plynulé panoráma nebo u videoklipů. („Světlé oblasti“ představují slunce nebo elektrické osvětlení, které jsou mnohem světlejší než jejich okolí.) Při prohlížení displeje na tmavém místě se ve snímku zobrazí šum. •Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za podmínek nízkého osvětlení. Toto nemá vliv na nahraný snímek. Oči fotografované osoby jsou červené. •Nastavte [Redukce červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.] (strana 86). •Snímejte objekt s použitím blesku ze vzdálenosti bližší, než je maximální dosah blesku. •Vyfotografujte objekt po rozsvícení v místnosti. •Retušujte snímek pomocí [Retuš] t [Korekce červených očí] v nabídce prohlížení (strana 75) nebo proveďte opravu pomocí „PMB“. Na displeji se zobrazují body, které nemizí. • Nejedná se o závadu. Tyto body se nenahrávají. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Nelze pořizovat série snímků. •Vnitřní paměť nebo paměťová karta jsou plné. Vymažte nepotřebné snímky (strana 44). •Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý modul akumulátoru. Stejný snímek je pořízen několikrát. • [Nastavení série] je nastaven na [Série] (strana 53). • [Rozpoznání scény] je nastaven na [Pokročilý] (strana 63). Prohlížení snímků Nelze přehrávat snímky. •Zkontrolujte, jestli je paměťová karta zcela zasunuta do fotoaparátu. • Název složky/souboru byl změněn v počítači. •Není zaručeno přehrávání v tomto fotoaparátu souborů, které obsahují snímky, které byly zpracovány v počítači nebo snímky pořízené jiným fotoaparátem. •Fotoaparát je v režimu USB. (strana 115) Ukončení spojení USB. •Je to způsobeno kopírováním snímků v počítači na paměťovou kartu bez použití programu „PMB“. Zaregistrujte nezaregistrované snímky do databáze obrazů na registrační obrazovce (strana 41) nebo si takové snímky přehrajte v režimu [Přehled složek (static. sn.)] nebo [Přehled složek (Videoklipy)] (strana 74). 124 CZ

Nezobrazuje se datum a čas. •Stav na displeji je nastaven pouze pro zobrazování snímků. Chcete-li zobrazit informace, stiskněte tlačítko DISP (nastavení stavu na displeji) (strana 36). Levá a pravá strana obrazovky jsou černé. •[Autom. Orient.] je nastaven na [Zap.] (strana 85). Nelze zobrazit snímky v režimu přehledu. •Zrušte režim Snadného prohlížení, je-li aktivován. Není slyšet hudba během prezentace. •Přesuňte hudební soubory do fotoaparátu pomocí aplikace „Music Transfer“ (strany 112, 113). • Ujistěte se, že nastavení hlasitosti a prezentace jsou správně (strana 71). •Prezentace se přehraje pomocí [Plynulé přehrávání]. Vyberte [Prezentace s hudbou] a přehrávání. Snímek nelze zobrazit na televizoru. •Zkontrolujte položku [Videovýstup], zda je výstupní videosignál fotoaparátu nastaven na barevný systém vašeho televizoru (strana 94). • Zkontrolujte, zda je připojení správné (strana 108). •Pokud je USB konektor kabelu pro víceúčelový konektor připojen k jinému zařízení, odpojte jej (strana 115). •Při nahrávání videoklipů fotoaparátem připojeným k televizoru se snímaný obraz nezobrazuje na televizoru. Mazání Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Nelze vymazat snímek. •Zrušte ochranu (strana 77). Počítače Karta „Memory Stick PRO Duo“ není rozpoznána počítačem po vložení do čtečky karet „Memory Stick“. •Ověřte si, zda počítač a čtečka karet „Memory Stick“ podporují karty „Memory Stick PRO Duo“. Uživatelé počítačů a čteček karet „Memory Stick“ vyrobených jinými společnostmi než společností Sony by měli kontaktovat příslušné výrobce. •Není-li karta „Memory Stick PRO Duo“ podporována, připojte fotoaparát k počítači (strany 114 a 115). Počítač rozpozná kartu „Memory Stick PRO Duo“. Počítač nerozpozná fotoaparát. •Je-li kapacita akumulátoru nízká, vložte nabitý modul akumulátoru nebo použijte napájecí adaptér (prodává se samostatně). •Nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage] (strana 95). •Použijte víceúčelový kabel (je součástí dodávky). • Odpojte víceúčelový kabel od počítače i fotoaparátu a znovu jej pevně připojte. •Ze zdířek USB počítače odpojte veškerá zařízení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši. •Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení. 125 CZ