Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Poznámka • Na

Poznámka • Na obrazovce jsou zobrazeny pouze položky, které jsou dostupné pro každý režim. DSC-W350/W350D/W360 Přepínač režimu Režim snímání Položky nabídky Nahr. režim — — — Volba scény — — — — — (Snadný režim) — — — Scéna snímání videa* — — — — Směr snímání — — — — — Velik. snímku Nastavení série — — — EV ISO — — — — Vyváž. bílé — — Podvodní vyvážení bílé* — — — — Ostření — — — — Režim měření — — Rozpoznání scény — — — — — Citlivost detekce úsměvu — — — Detekce obličejů — — — DRO — — — — — Redukce zavřených očí — — — — — (Nastav.) Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík * Pouze DSC-W350/W360 Poznámka • Na obrazovce jsou zobrazeny pouze položky, které jsou dostupné pro každý režim. 12 CZ

Položky MENU (Zobrazení) Různé funkce zobrazení lze snadno vybrat tlačítkem MENU. 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání ), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 Chcete-li zobrazit obrazovku nabídky, stiskněte tlačítko MENU. 3 Vyberte požadovanou položku nabídky pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku. 4 Stiskněte z uprostřed ovládacího tlačítka. V níže uvedené tabulce označuje funkci nastavitelnou uživatelem, zatímco — znamená funkci, kterou nastavit nelze. DSC-W380/W390 Režim prohlížení Paměťová karta Ovládací tlačítko Tlačítko MENU Tlačítko (Přehrávání) Vnitřní paměť Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Položky nabídky Přehled dat Přehled složek (static. sn.) Přehled složek (Videoklipy) Přehled složek (Prezentace) (Režim prohlížení) — (Retuš) — (Vymazat) (Chránit) DPOF — — (Tisk) — (Otočit) — (Výběr složky) — — (Nastav.) Rejstřík Poznámky • Na obrazovce jsou zobrazeny pouze položky, které jsou dostupné pro každý režim. • Pokud je ovladač režimů nastaven na (Snadné fotografování) a stisknete tlačítko MENU, objeví se obrazovka Vymazat. Lze vybrat mezi [Vymazání jednoho snímku] nebo [Vymazání všech snímků]. Pokračovánír 13 CZ