Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Přehřátí

Přehřátí fotoaparátu Nechte jej vychladnout •Teplota fotoaparátu se zvýšila. Napájení se může automaticky vypnout nebo nemusí být možné nahrávat videoklipy. Nechte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne. Obsah Chyba vnitřní paměti •Vypněte a znovu zapněte napájení. Opět vložte paměťovou kartu •Vloženou paměťovou kartu nelze používat ve fotoaparátu (strana 3). •Konektor paměťové karty je znečištěn. • Paměťová karta je poškozená. Chyba typu paměťové karty •Vloženou paměťovou kartu nelze používat ve fotoaparátu (strana 3). Tato paměťová karta asi nebude nahrávat ani přehrávat •Vloženou paměťovou kartu nelze používat ve fotoaparátu (strana 3). Chyba formátování vnitřní paměti Chyba formátování paměťové karty •Znovu naformátujte médium (strana 100). Paměťová karta uzamčena •Používáte paměťovou kartu s ochranou proti zápisu a pojistka je nastavena do polohy LOCK. Nastavte pojistku do polohy pro nahrávání. Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Paměťová karta jen ke čtení •Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této paměťové kartě. Nejsou snímky •Do vnitřní paměti nebyly zaznamenány žádné snímky, které lze přehrát. •Do této složky na paměťové kartě nebyly zaznamenány žádné snímky, které lze přehrát. Žádné fotografie •Vybraná složka nebo datum neobsahuje soubor, který lze přehrát jako prezentace. Nalezen soubor, který nebyl rozpoznán •Pokusili jste se vymazat složku, která obsahuje soubor, který nelze přehrát v tomto fotoaparátu. Vymažte tento soubor pomocí počítače, a poté vymažte složku. Chyba složky •Paměťová karta již obsahuje složku se stejnými prvními třemi číslicemi (například: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku nebo vytvořte novou složku (strany 101, 102). 130 CZ

Nelze vytvářet složky •Na paměťové kartě již existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém případě nelze vytvořit žádné složky. Vyprázdněte složku •Pokusili jste se vymazat složku, která obsahuje jeden nebo více souborů. Vymažte všechny soubory, a poté vymažte složku. Chráněná složka •Pokusili jste se vymazat složku, která byla počítačem nebo jiným zařízením nastavena pouze ke čtení. Chyba souboru •Při přehrávání snímku došlo k chybě. Není zaručeno přehrávání v tomto fotoaparátu souborů, které obsahují snímky, které byly zpracovány v počítači nebo snímky pořízené jiným fotoaparátem. Složka jen ke čtení •Vybrali jste složku, která ve fotoaparátu nemůže být nastavena jako složka pro ukládání. Vyberte jinou složku (strana 102). Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Chráněný soubor •Zrušte ochranu (strana 77). Nadm.vel.snímku •Přehráváte snímek o velikosti, kterou nelze ve fotoaparátu přehrát. Rejstřík Nelze najít obličej pro retušování •V závislosti na snímku není někdy možné retušovat snímek. (Indikátor varování při otřesech) •Chvění fotoaparátu má největší význam při nedostatku světla. Použijte blesk nebo umístěte fotoaparát na stativ pro zajištění stability fotoaparátu. 1280×720 (Lepší) není podporován s touto paměťovou kartou 1280×720 (Standard) není podporován s touto paměťovou kartou •Při nahrávání videoklipů doporučujeme používat paměťovou kartu s kapacitou 1 GB nebo vyšší. Vypněte a znovu zapněte •Závada objektivu. Maximální počet snímků již vybrán • Při použití [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů. •Značku (Tisková objednávka) lze přidat až na 999 souborů. Zrušení výběru. •Přenos dat do tiskárny možná ještě není dokončen. Neodpojujte víceúčelový kabel. 131 CZ