Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Volba scény

Volba scény .......................................................................32 Výběr složky .....................................................................80 Vymaz. nahr.složky ....................................................103 Vymazat ........................................................................44, 76 Vysoká citlivost...............................................................32 Výstražné indikátory a zprávy .............................129 Vyváž. bílé .........................................................................57 Z Zamlžení .............................................................................32 Změna nahr. složky ....................................................102 Značka Tisková objednávka ...........................78, 120 Zobrazení vnitřní diagnostiky..............................129 Zoom přehrávání ...........................................................42 Zvuk ......................................................................................88 Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 140 CZ

Licenční ujednání Software „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“ jsou dodávány ve fotoaparátu. Poskytujeme tento software na základě licenčních ujednání s vlastníkem autorského práva. Na základě požadavků vlastníků autorských práv těchto softwarových aplikací máme povinnost informovat Vás o následujícím. Přečtěte si prosím následující části. Přečtěte si soubor „license1.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Obsahují licence (anglicky) „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“ k softwaru. TENTO PROGRAM JE LICENCOVÁN LICENCÍ MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ UŽIVATELSKÉ POUŽITÍ PRO (i) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO UŽIVATELEM V RÁMCI OSOBNÍHO A NEKOMERČNÍHO POUŽÍVÁNÍ NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA S LICENCÍ MPEG LA NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA MPEG-4. PRO VEŠKERÉ DALŠÍ POUŽITÍ NENÍ LICENCE POTŘEBA NEBO JE OBSAŽENA. DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉHO, VNITŘNÍHO A KOMERČNÍHO POUŽÍVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ LICENCE LZE ZÍSKAT OD MPEG LA, LLC. VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM Software využívající GNU GPL/LGPL Fotoaparát obsahuje software s oprávněním využívat licenci GNU General Public License (dále uváděné jako „GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále uváděné jako „LGPL“). Informuje o tom, že máte právo přístupu, úprav a dalšího šíření zdrojového kódu těchto softwarových programů za podmínek daných licencí GPL/LGPL. Zdrojový kód je k dispozici na webu. Chcete-li jej stáhnout, použijte následující adresu URL. http://www.sony.net/Products/Linux/ Neobracejte se prosím na nás s dotazy týkajícími se zdrojového kódu. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Přečtěte si soubor „license2.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Obsahují licence (anglicky) „GPL“ a „LGPL“ k softwaru. Chcete-li zobrazit soubor PDF, potřebujete aplikaci Adobe Reader. Není-li instalována ve Vašem počítači, lze ji stáhnout z webových stránek společnosti Adobe Systems. http://www.adobe.com/ Licence k programu „Music Transfer“ obsažená na disku CD- ROM ( je součástí dodávky) MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. 141 CZ