Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

DSC-W350/W350D/W360 Položky nabídky (Snadný režim) (Prezentace) Režim prohlížení Přehled dat Paměťová karta Přehled složek (static. sn.) Přehled složek (Videoklipy) • Na obrazovce jsou zobrazeny pouze položky, které jsou dostupné pro každý režim. Vnitřní paměť Přehled složek (Režim prohlížení) — (Retuš) — (Vymazat) (Chránit) DPOF — — (Tisk) — (Otočit) — (Výběr složky) — — (Nastav.) Poznámka Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 14 CZ

Položky nastavení Nastavení lze změnit na obrazovce (Nastav.). 1 Chcete-li zobrazit obrazovku nabídky, stiskněte tlačítko MENU. 2 Vyberte (Nastav.) pomocí V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z uprostřed ovládacího tlačítka, chcete-li zobrazit obrazovku nastavení. 3 Vyberte požadovanou kategorii pomocí v/V, poté stiskněte B, chcete-li vybrat každou položku, a poté z. 4 Vyberte požadované nastavení, a poté stiskněte z. Kategorie Nastavení pro záběr Hlavní nastavení Nástroj paměťové karty Nástroj vnitřní paměti Položky Iluminátor AF Ř. Mřížky Rozlišení displeje Digitál. transf. Autom. Orient. Redukce červ. očí Detekce zavř. očí Zvuk Language Setting Průvodce funkcemi Režim demo Inicializace COMPONENT Videovýstup Spojení USB Nastavení LUN Staž.hudby Form.hudby Úspora energie Formát. Tvorba nahr. složky Změna nahr. složky Vymaz. nahr.složky Kopírovat Číslo souboru Formát. Číslo souboru Ovládací tlačítko Tlačítko MENU Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Pokračovánír 15 CZ