Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

DSC-W350/W350D/W360 K Tlačítko (Přehrávání) (41) L Tlačítko (Smazat) (44) M Tlačítko MENU (11) N Ovládací tlačítko Menu zapnuto: v/V/b/B/z Menu vypnuto: DISP/ / / O Reproduktor P Závit stativu Q Kryt akumulátoru/paměťové karty R Slot pro paměťovou kartu S Indikátor přístupu T Víceúčelový konektor U Prostor pro vložení akumulátoru V Páčka pro vysunutí akumulátoru * Použití pásku na ruku Pásek na ruku byl k fotoaparátu upevněn již při výrobě. Protáhněte ruku smyčkou, aby nedošlo k pádu a poškození fotoaparátu. Háček Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík A Tlačítko ON/OFF (Napájení) B Tlačítko spouště C Blesk D Indikátor samospouště/Indikátor snímání úsměvu/Iluminátor AF E Objektiv F Mikrofon G LCD displej H Pro snímání: tlačítko W/T (zoom) (35) Pro prohlížení: tlačítko (Zoom při přehrávání)/tlačítko (Přehled) (42, 43) I Přepínač režimů (22) J Očko pro řemínek na zápěstí* 18 CZ

Seznam ikon zobrazených na displeji Ikony jsou zobrazeny na displeji a označují status fotoaparátu. Displej můžete změnit pomocí DISP (nastavení zobrazení displeje) na ovládacím tlačítku. Obsah Při fotografování A Displej Označení Zbývající energie baterie Varování málo nabitá baterie Velik. snímku Hledání operace • Ikony jsou v režimu snadného fotografování omezeny. Při snímání videoklipů Při přehrávání Volba scény • se zobrazí pouze na DSC- W380/W390. • se zobrazí pouze na DSC-W350/W360/W380/ W390. Režim snímání (Inteligentní automatické nastavení/ Automatický program/Plynulé panoráma) Režim snímání videa • se zobrazí pouze na DSC-W350/W360/W380/ W390. Ikona rozpoznání scény MENU/Hledání nastavení Rejstřík Vyváž. bílé • / se zobrazí pouze na DSC-W350/W360/W380/ W390. Režim měření Varování při otřesech Rozpoznání scény Nastavení série DRO Indikátor citlivosti detekce úsměvu Pokračovánír 19 CZ