Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Snadné fotografování

Snadné fotografování (pouze DSC-W380/W390) Umožňuje fotografování pomocí minimálního počtu potřebných funkcí. Zvětší se velikost textu a indikátory budou lépe vidět. 1 Nastavte ovladač režimů na (Snadné fotografování ). 2 Stiskněte tlačítko spouště. Poznámka • Vybíjení energie akumulátoru bude rychlejší, protože jas displeje se zvyšuje automaticky. zFunkce dostupné v režimu snadného snímání Velik. snímku: MENU t [Velik. snímku] t z na ovládacím tlačítku t požadovaný režim t z Vyberte velikost [Velká] nebo [Malá]. Samospoušť: na ovládacím tlačítku t požadovaný režim Vyberte režim [10 s] nebo [Vyp.]. Blesk: na ovládacím tlačítku t požadovaný režim Vyberte režim [Auto] nebo [Vypnout]. MENU t [Blesk] t z na ovládacím tlačítku t požadovaný režim t z Vyberte režim [Auto] nebo [Vyp.]. Snímání úsměvu: na ovládacím tlačítku Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík zRozpoznání scény Rozpoznání scény pracuje v režimu Snadné fotografování. Tato funkce určí, aby fotoaparát automaticky prozkoumal podmínky pro fotografování a vyfotografoval snímek. Ikona rozpoznání scény Fotoaparát rozpozná (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro) nebo (Portrét), a zobrazí na LCD displeji ikonu, je-li rozpoznána scéna. Podrobnosti viz strana 63. Pokračovánír 26 CZ

MENU/Hledání nastavení zRežim snadného prohlížení Stisknete-li tlačítko (Přehrávání) při ovladači režimů nastaveném na (Snadné fotografování), text na obrazovce přehrávání se zvětší a bude lépe vidět. Navíc je dostupná pouze funkce mazání. Tlačítko (Smazat) Můžete vymazat aktuálně zobrazené snímky. Vyberte [OK] t z. Tlačítko MENU Pomocí [Vymazání jednoho snímku] můžete smazat právě zobrazený snímek a pomocí [Vymazání všech snímků] můžete smazat všechny snímky ve zvoleném časovém rozmezí nebo z vnitřní paměti (pokud je zvolena). • Při používání paměťové karty je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled dat]. Obsah Hledání operace Rejstřík 27 CZ