Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Snadný režim (pouze

Snadný režim (pouze DSC-W350/W350D/W360) Umožňuje fotografování pomocí minimálního počtu potřebných funkcí. Zvětší se velikost textu a indikátory budou lépe vidět (Snadné fotografování). 1 Nastavte přepínač režimů na (Fotografie). 2 MENU t (Snadný režim) t [OK] t z na ovládacím tlačítku 3 Stiskněte tlačítko spouště. Poznámky • Vybíjení energie akumulátoru bude rychlejší, protože jas displeje se zvyšuje automaticky. • Když stisknete tlačítko (Přehrávání), změní se i režim přehrávání na [Snadný režim]. zFunkce dostupné ve snadném režimu (snímání ) Velik. snímku: MENU t [Velik. snímku] t z na ovládacím tlačítku t požadovaný režim t z Vyberte velikost [Velká] nebo [Malá]. Samospoušť: na ovládacím tlačítku t požadovaný režim Vyberte režim [10 s] nebo [Vyp.]. Blesk: na ovládacím tlačítku t požadovaný režim Vyberte režim [Auto] nebo [Vypnout]. Snímání úsměvu: na ovládacím tlačítku Ukončit snadný MENU t [Ukončit snadný režim] t [OK] t z režim: Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík zRozpoznání scény Rozpoznání scény pracuje ve snadném režimu. Tato funkce určí, aby fotoaparát automaticky prozkoumal podmínky pro fotografování a vyfotografoval snímek. Ikona rozpoznání scény Fotoaparát rozpozná (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro) nebo (Portrét), a zobrazí na LCD displeji ikonu, je-li rozpoznána scéna. Podrobnosti viz strana 63. 28 CZ

Automat.program Umožňuje fotografování s automatickým nastavením expozice (rychlost závěrky i hodnota clony). Pomocí nabídky můžete také vybrat různá nastavení. DSC-W380/W390: 1 Nastavte ovladač režimů na (Automat.program). 2 Stiskněte tlačítko spouště. DSC-W350/W350D/W360: 1 Nastavte přepínač režimů na (Fotografie). 2 MENU t (Nahr. režim) t (Automat.program) t z na ovládacím tlačítku 3 Stiskněte tlačítko spouště. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 29 CZ