Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Použití této

Použití této příručky Klepněte na tlačítko vpravo nahoře, chcete-li přeskočit na odpovídající stránku. Je to užitečné, hledáte-li funkci, kterou chcete zobrazit. Obsah Obsah Hledání informací podle funkce. Hledání operace MENU/Hledání nastavení Hledání informací podle operace. Hledání informací v seznamu položek MENU/Nastavení. Hledání operace Hledání informací podle klíčového slova. Značky a poznámky použité v této příručce Rejstřík V této příručce je postup operací zobrazen šipkami (t). Používejte fotoaparát podle zobrazeného postupu. Značky jsou zobrazeny podle výchozího nastavení fotoaparátu. MENU/Hledání nastavení Rejstřík Výchozí nastavení je označeno . Označuje varování a omezení v souvislosti se správným použitím fotoaparátu. z Označuje informace, které je užitečné vědět. 2 CZ

Poznámky k používání fotoaparátu Poznámky o typech paměťových karet, které lze použít (prodávají se samostatně) S fotoaparátem jsou kompatibilní následující paměťové karty: „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO- HG Duo“, „Memory Stick Duo“, paměťové karty SD, SDHC a paměťové karty SDXC. MultiMediaCard není kompatibilní. V této příručce jsou paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“ a „Memory Stick Duo“ nazývány „Memory Stick Duo“ a paměťové karty SD, SDHC a SDXC jsou nazývány paměťové karty SD. • Paměťové karty „Memory Stick Duo“ do velikosti 32 GB a paměťové karty SD do velikosti 64 GB byly testovány a byla prokázána jejich funkčnost s fotoaparátem. Při nahrávání videoklipů je doporučeno používat tyto paměťové karty: – (Mark2) („Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)) – („Memory Stick PRO- HG Duo“) – Paměťové karty SD, SDHC či paměťové karty SDXC (třídy 4 nebo rychlejší) Podrobnosti o kartě „Memory Stick Duo“ viz strana 134. Při použití „Memory Stick Duo“ s otvorem pro „Memory Stick“ standardní velikosti Kartu „Memory Stick Duo“ lze použít ve fotoaparátu po vložení do adaptéru „Memory Stick Duo“ (prodává se samostatně). Adaptér „Memory Stick Duo“ Poznámky týkající se modulu akumulátoru • Před prvním použitím fotoaparátu nabijte modul akumulátoru (je součástí dodávky). • Modul akumulátoru lze dobít i v případě, že není zcela vybitý. I v případě, že není modul akumulátoru zcela nabitý, můžete používat stávající kapacitu částečně nabitého modulu. • Jestliže předpokládáte, že modul akumulátoru nebudete používat delší dobu, vybijte jej a vyjměte z fotoaparátu, poté jej uložte na chladném a suchém místě. Tímto způsobem zajistíte dlouhou životnost modulu akumulátoru. • Podrobnosti týkající se použitelných modulů akumulátoru viz strana 136. Poznámky k použití LCD displeje a objektivu • LCD displej je vyroben pomocí specializované vysoce přesné technologie, díky které je aktivních přes 99,99 % pixelů. Přesto se na LCD displeji mohou objevit černé nebo světlé body (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto body jsou ve výrobním procesu normální a záznam nijak neovlivňují. Černé, bílé, červené, modré nebo zelené body • Dlouhodobé vystavování LCD displeje nebo objektivu slunci může způsobit poškození. Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku. • Nevystavujte LCD displej působení tlaku. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazování barev nebo poruše. • Ve studeném prostředí se mohou obrázky na LCD displeji posouvat. Nejedná se o závadu. • Chraňte pohyblivý objektiv před nárazy a nemanipulujte s ním silou. Kondenzace vlhkosti • Když se fotoaparát přenáší přímo z chladného do teplého prostředí, může dojít uvnitř nebo na povrchu fotoaparátu ke kondenzaci vlhkosti. Kondenzace vlhkosti může způsobit poruchu fotoaparátu. • Když dojde ke kondenzaci vlhkosti, vypněte fotoaparát a počkejte přibližně hodinu než se vlhkost odpaří. Dejte pozor na to, že pokud se pokusíte fotografovat, zatímco je vnitřek fotoaparátu stále vlhký, nebude možné zaznamenat zřetelný snímek. Pokračovánír 3 CZ Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík