Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Plynulé panoráma

Plynulé panoráma Umožňuje snímání panoramatického snímku pomocí skládání snímků. Obsah DSC-W380/W390: 1 Nastavte ovladač režimů na (Plynulé panoráma). DSC-W350/W350D/W360: 1 Nastavte přepínač režimů na (Plynulé panoráma). Postupujte následovně od kroku 1. 2 Namiřte fotoaparát na okraj předmětu, pak zcela stiskněte spoušť. Hledání operace MENU/Hledání nastavení 3 Přejeďte (švenkujte) fotoaparátem na postupu na LCD displeji. Tato část nebude vyfotografována Rejstřík Naváděcí proužek Poznámky • Pokud nemůžete posunout fotoaparát přes celý předmět během stanoveného času, objeví se ve složeném snímku šedé oblasti. V takovém případě pohybujte fotoaparátem rychle, aby se nahrál celý panoramatický snímek. • Protože dochází k sestavení několika snímků dohromady, nebudou přechody hladké. • Za špatných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky neostré, nebo snímání nemusí být úspěšné. • V blikajícím světle, jako jsou např. zářivky, nemusí být jas a barva složeného snímku rovnoměrná. • Když se úhel panoramatického snímku a úhel, při kterém došlo k fixaci zaostření a expozice pomocí zámku AE/AF, výrazně liší, co se týká jasu, barvy a zaostření, nebude snímání úspěšné. Pokud k tomu dojde, změňte úhel nastavení a zkuste pořídit snímek znovu. • Plynulé panoráma se nehodí v následujících situacích: – Předměty se pohybují – Předměty jsou příliš blízko k fotoaparátu – Snímek s opakujícícm se vzorem, jako jsou dlaždičky, a snímek s nízkým kontrastem, jako je obloha, písečná pláž nebo trávník – Neustále se měnící snímek, jako jsou vlny nebo vodopády – Snímek zahrnující slunce, elektrické osvětlení nebo podobné objekty, které jsou mnohem jasnější než okolí Pokračovánír 30 CZ

• Panoramatický snímek nelze vyfotografovat v následujících situacích: – Pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo pomalu – Fotoaparát se příliš třese zZměna se směru fotografování nebo velikosti panoramatického snímku Směr snímání: Velik. snímku: MENU t [Směr snímání] t zvolte [Doprava], [Doleva], [Nahoru] a [Dolů] t z MENU t [Velik. snímku] t zvolte [Standardní] nebo [Širokoúhlé] t z zTipy na fotografování panoramatického snímku Pohybujte fotoaparátem po oblouku konstantní rychlostí a stejným směrem, jako je zobrazeno na LCD displeji. Plynulé panoráma se lépe hodí pro nepohybující se předměty spíše než pro pohybující se předměty. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Vertikální směr Co nejmenší poloměr Horizontální směr Rejstřík • Určete scénu a stiskněte spoušť do poloviny, takže můžete nastavit zaostření a vyvážení bílé. • Upravte kompozici snímku tak, aby části s proměnlivou scenérií byly uprostřed snímku. zPřehrávání rolujících panoramatických snímků Zobrazené panoramatické snímky můžete rolovat stisknutím z na ovládacím tlačítku. Chcete-li zobrazit znovu celý snímek, stiskněte tlačítko W (zoom). Ukáže zobrazenou oblast celého panoramatického snímku Tlačítko funkce z b/B/v/V W Popis Přehrává/zastavuje rolující snímky Roluje snímky Zobrazí celý snímek • Panoramatické snímky se přehrávají pomocí dodaného softwaru „PMB“ (strana 112). • Panoramatické snímky pořízené jinými fotoaparáty nemusí být možné správně posouvat. 31 CZ