Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Snímání úsměvu

Snímání úsměvu Zaznamená-li fotoaparát úsměv, závěrka se spustí automaticky. 1 Stiskněte (úsměv) na ovládacím tlačítku. 2 Počkejte na detekování úsměvu. Překročí-li úroveň úsměvu bod indikátoru b, fotoaparát automaticky nahraje snímek. Stisknete-li tlačítko spouště během Snímání úsměvu, fotoaparát vyfotografuje snímek, a poté se vrátí do režimu Snímání úsměvu. 3 Chcete-li zastavit snímání, stiskněte tlačítko (úsměv) znovu. Poznámky • Fotografování pomocí Snímání úsměvu se ukončí automaticky, je-li paměťová karta nebo vnitřní paměť plná. • V závislosti na podmínkách nemusí být úsměvy rozpoznány správně. • Nelze použít digitální zoom. • Když je zvolen režim plynulé panoráma nebo režim videa, nelze použít funkci snímání úsměvu. zRady pro lepší rozpoznání úsměvů Rámeček detekce obličejů Indikátor citlivosti detekce úsměvu 1 Nezakrývejte oči vlasy. Nezakrývejte tvář kloboukem, maskou, slunečními brýlemi apod. 2 Pokuste se natočit tvář přímo do fotoaparátu a držte ji co nejvíce rovně. Mějte oči zúžené. 3 Nasaďte čistý úsměv s otevřenými ústy. Úsměv lze lépe rozpoznat, jsou-li vidět zuby. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík • Závěrka se spustí, rozpozná-li se úsměv na tváři některé z rozpoznávaných osob. • Hlavní objekt pro detekci obličejů lze vybrat pomocí [Detekce obličejů]. Aby byla detekce úsměvu použita pro jiný obličej, změňte hlavní obličej pomocí z na ovládacím tlačítku (strana 66). • Není-li detekován úsměv, nastavte v nabídce nastavení [Citlivost detekce úsměvu]. 38 CZ

Samospoušť 1 Stiskněte (Samospoušť) na ovládacím tlačítku. 2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovaný režim. (Vyp.) Samospoušť se nepoužívá. (10 s) Nastaví 10sekundové zpoždění samospouště. Stiskněte tlačítko spouště, začne blikat indikátor samospouště a zní zvukový signál, dokud se nespustí závěrka. Pro zrušení stiskněte znovu . (2 s) Nastaví 2sekundové zpoždění samospouště. (Vlastní portrét jedné osoby) (Vlastní portrét dvou osob) Poznámky Nastavte samospoušť na [Vlastní portrét]. Když fotoaparát rozpozná stanovený počet tváří, ozve se pípnutí a po 2 sekundách se spustí samospoušť. Během této chvíle nepohybujte kamerou. • V režimu snadné snímání lze vybrat pouze [10 s] nebo [Vyp.]. • V režimu videa nelze vybrat [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]. • Při fotografování v režimu plynulé panoráma nelze samospoušť použít. zAutomatické fotografování s funkcí Vlastní portrét se samospouští Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Namiřte objektiv na sebe tak, že se váš obličej objeví na LCD displeji. Fotoaparát rozpozná předměty a poté spustí spoušť. Fotoaparát určí nejvhodnější kompozici a zabrání vynechání obličejů z LCD displeje. • Během této doby můžete stisknutím spouště pořídit snímek. Pokračovánír 39 CZ