Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

MENU/Hledání

MENU/Hledání nastavení zRady na ochranu před rozmazáním Když se vám při stisknutí pouště klepou ruce nebo celé tělo, dochází k „Chvění fotoaparátu“. Ke chvění fotoaparátu často dochází za nepříznivých světelných podmínek nebo pří nízké rychlosti závěrky, které odpovídají režimům (Portrét za soumr.) nebo (Soumrak). V takovém případě fotografujte podle níže uvedených pokynů. • Fotografujte s 2-sekundovým zpožděním samospouště a po stisknutí spouště držte fotoaparát tak, že pevně přitisknete ruce k tělu. • Použitím stativu, nebo umístěním fotoaprátu na rovný povrch pro zajištění stability fotoaparátu. Obsah Hledání operace Rejstřík 40 CZ

Prohlížení snímků 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání ), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte snímek. zZobrazení snímků pořízených jiným fotoaparátem Fotoaparát vytvoří na paměťové kartě databázi obrazů a zaregistruje všechny fotografie pro pozdější přehrání. Pokud fotoaparát detekuje snímky, které nebyly zaregistrovány v databázi obrazů na paměťové kartě, zobrazí se registrační obrazovka „Nalezeny soubory, které nebyly rozpoznány Importování souborů“. Chcete-li zobrazit nezaregistrované snímky, zvolte [OK] a snímky se zaregistrují. • Při registrování používejte plně nabitý modul akumulátoru. Při registrování nezaregistrovaných souborů pomocí modulu akumulátoru s nízkou zbývající kapacitou se modul akumulátoru může vybít a může dojít k poškození dat snímků. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 41 CZ