Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Zoom přehrávání

Zoom přehrávání Přehraje zvětšený snímek. 1 Při přehrávání fotografií stiskněte tlačítko (zoom při přehrávání ). Snímek je zvětšen dvakrát oproti předchozí velikosti na prostředek snímku. 2 Polohu upravte pomocí ovládacího tlačítka. 3 Pomocí tlačítka W/T (zoom) můžete změnit měřítko zoomu. Pro zvětšení snímku stiskněte tlačítko (T), pro zmenšení stiskněte W. Chcete-li zrušit zoom při přehrávání, stiskněte tlačítko z. zUložení zvětšených snímků Zvětšený snímek lze uložit pomocí funkce ořezu. Stiskněte MENU t [Retuš] t [Ořezat (Změnit velikost)]. Ukáže zobrazenou oblast celého snímku Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 42 CZ

Přehled snímků Zobrazí několik snímků současně. 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání ), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 Chcete-li zobrazit obrazovku přehled snímků, stiskněte tlačítko (Přehled). Stiskněte tlačítko znovu, chcete-li zobrazit obrazovku přehledu s ještě větším počtem snímků. Chcete-li zobrazit snímky s kalendářem, stiskněte tlačítko při přehrávání v [Přehled dat] ještě jednou. 3 Chcete-li se vrátit na obrazovku jednoho snímku, vyberte snímek pomocí ovládacího tlačítka, a poté stiskněte z. Poznámka • Pokud při prohlížení snímků v režimu indexu zvolíte snadné prohlížení, přepne se na režim jednoho snímku. V režimu snadného přehrávání nelze zobrazovat snímky v režimu indexu. zZobrazení snímků požadovaného data/složky Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Pomocí ovládacího tlačítka vyberte levý proužek, a poté vyberte požadované datum/složku pomocí v/V. Rejstřík zProhlížení snímků s kalendářem Pokud je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled dat], můžete si stisknutím tlačítka (Přehled) zobrazit snímky s kalendářem. V přehledu se zobrazí více snímků zároveň. • Chcete-li zvolit měsíc, který se má zobrazit, vyberte pomocí / na ovládacím tlačítku požadovaný měsíc. • Chcete-li zobrazit snímky k vybranému datu v režimu index, zvolte datum pomocí ovládacího tlačítka a stiskněte z. • Chcete-li opustit kalendář, vyberte pomocí ovládacího tlačítka, a poté stiskněte z. 43 CZ