Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Vymazat Umožňuje

Vymazat Umožňuje vybrat nechtěné snímky, které chcete vymazat. Snímky lze vymazat také tlačítkem MENU (strana 76). 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 Tlačítko (Smazat) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Všechny snímky z období Vše ve složce Více snímků Toto foto Ukončit Smaže najednou všechny snímky v datovém rozsahu, vybrané složce. Stiskněte [OK] t z po kroku 2. Umožňuje vybrat a vymazat několik snímků. Postupujte následovně od kroku 2. 1Vyberte snímek a stiskněte z. Opakujte výše uvedené kroky, dokud nevymažete všechny nechtěné snímky. Vyberte znovu snímek pomocí značky , abyste zrušili značku . 2MENU t [OK] t z Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku. Zrušení vymazání. Poznámky • V režim snadné zobrazení můžete smazat pouze aktuálně zobrazený snímek. • Když se k ukládání snímků používá interní paměť, je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek]. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík zVybíráte-li snímky, lze přepínat mezi režimy přehledu a jednoho snímku Stisknutím tlačítka (T) na tlačítku W/T (zoom) v režimu index se vrátíte do režimu jednoho obrázku a stisknutím tlačítka (Přehled) (W) v režimu jednoho obrázku přejdete do režimu index. • Přepínat mezi režimy přehledu a jednoho snímku lze také volbou [Chránit], [DPOF] nebo [Tisk]. 44 CZ

Prohlížení videoklipů 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání ), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte videoklip. 3 Stiskněte z. Spustí se přehrávání videoklipu. Ovládací tlačítko z B b V Poznámka Funkce přehrávání Přehrát/Pozastavit Převíjení vpřed Převíjení vzad • Někdy nelze přehrávat některé snímky pořízené jinými fotoaparáty. zObrazovka přehrávání videoklipu Zobrazí obrazovku ovládání hlasitosti. • Pomocí v/V na ovládacím tlačítku upravte hlasitost, pak stiskněte z. Snímek, který chcete zobrazit, vyberte pomocí b/B na ovládacím tlačítku, a stiskněte z. Zobrazí se pruh přehrávání a můžete zjistit stav přehrávání videa. , nebo se objeví na obrazovce přehrávání videoklipu. Zobrazená ikona se může lišit podle velikosti a kvality snímku. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Proužek přehrávání 45 CZ