Views
2 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Ostření Můžete

Ostření Můžete určit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického zaostření, použijte tuto nabídku. AF znamená „Automatické ostření“, což je funkce upravující ostření automaticky. Obsah 1 MENU t (Ostření ) t požadovaný režim (Více. AF) (Střed AF) (Jednobod. AF) Zaostří automaticky na objekt nacházející se v celé ploše rámečku autofokusu. Namáčknete-li tlačítko spouště v režimu fotografování snímků, zobrazí se kolem oblasti zaostření zelený rámeček. Rámeček autofokusu • Je-li aktivní funkce Detekce obličejů, pracuje Autofokus s prioritou na obličeje. • Když je volba scény nastavena na režim (Pod vodou), je ovládání ostření vhodné pro snímání pod vodou (pouze DSC- W350/W360/W380/W390). Když zaostřujete polovičním přimáčknutím spouště, zobrazí se velký zelený rámeček. Zaostří automaticky na objekt nacházející se uprostřed rámečku autofokusu. Použitím funkce blokování zaostřené vzdálenosti lze komponovat snímek tak, jak potřebujete. Automaticky zaostří na velmi malý objekt nebo úzkou oblast. Použitím funkce blokování zaostřené vzdálenosti lze komponovat snímek tak, jak potřebujete. Držte fotoaparát klidně tak, aby objekt nevybočil z rámečku autofokusu. Rámeček autofokusu Rámeček autofokusu Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Poznámky • Použijete-li [Digitál. transf.] nebo [Iluminátor AF], rámeček autofokusu se nezobrazí nebo se zobrazí tečkovanou linkou. V takovém případě fotoaparát zaostří na objekt uprostřed displeje. • Je-li nastaven jiný režim ostření než [Více. AF], nelze použít funkci Detekce obličejů. • Režim zaostření je v následujících situacích nastaven na [Více. AF]: – V Inteligentním autom.nastav. – V režimu Snadné fotografování –V režimu video – Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu – Samospoušť je nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob] Pokračovánír 60 CZ

zZaostření na objekty v blízkosti okraje obrazovky Je-li objekt mimo oblast ostření, postupujte následovně: Rámeček autofokusu Indikátor expozice/ zaostření (AE/ AF) 1Změňte kompozici snímku tak, aby se objekt nacházel uprostřed rámečku autofokusu, a namáčknutím tlačítka spouště zaostřete na objekt (blokování zaostřené vzdálenosti). 2Jakmile indikátor expozice/zaostření (AE/AF) přestane blikat a zůstane rozsvícený, stiskněte tlačítko spouště nadoraz a záběr vyfotografujte. • Dokud nestisknete tlačítko spouště nadoraz, můžete opakovat celý postup, kolikrát je nutné. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 61 CZ