Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Režim měření Určuje

Režim měření Určuje režim měření expozice, který stanoví, podle které části objektu bude vyhodnocena expozice. Obsah 1 MENU t (Režim měření ) t požadovaný režim (Víceb.) (Střed.) (Jednobod.) Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti. Fotoaparát stanoví dobře vyváženou expozici (Vícebodové měření). Fotoaparát vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu objektu v tomto místě (Vážené měření expozice s důrazem na střed). Měří pouze malou část objektu (Jednobod. měření). Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný kontrast. Nitkový kříž jednobodového měření expozice Pozice na objektu Hledání operace MENU/Hledání nastavení Poznámky • V režimu videa nelze vybrat [Jednobod.]. • Nastavíte-li jiný režim měření než [Víceb.], nelze použít funkci Detekce obličejů. • Režim měření je v následujících situacích nastaven na [Víceb.]: – V Inteligentním autom.nastav. – V režimu Snadné fotografování – Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu – Samospoušť je nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob] Rejstřík 62 CZ

Rozpoznání scény V inteligentím automatickém nastavení fotoaparát automaticky rozpozná podmínky fotografování, a poté pořídí snímek. Je-li detekován pohyb, zvýší se citlivost ISO podle pohybu, aby se snížilo rozmazání objektu (Detekce pohybu). 1 MENU t (Rozpoznání scény) t požadovaný režim (Auto) (Pokročilý) Příklad snímku, u kterého bylo aktivováno (Protisvětlo). Ikona a průvodce rozpoznáním scény Fotoaparát rozpozná následující typy scény. Určíli fotoaparát optimální scénu, zobrazí odpovídající ikonu a průvodce. (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro), (Portrét) Rozpozná-li fotoaparát scénu, přepne se do optimálního nastavení a pořídí snímek. Rozpozná-li fotoaparát scénu, přepne se do optimálního nastavení. Rozpozná-li fotoaparát (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), změní automaticky nastavení a pořídí další snímek. • Když pořídíte dva snímky za sebou, rozsvítí se značka + na ikoně . • Když dojde k vyfotografování dvou snímků, zobrazí se oba snímky vedle sebe ihned po jejich pořízení. • Když je zobrazeno [Redukce zavřených očí], pořídí se automaticky 2 snímky a vybere se ten snímek, na kterém mají osoby otevřené oči. Podrobnosti týkající se funkce Redukce zavřených očí viz „Co znamená funkce Redukce zavřených očí?“. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Poznámky • Rozpoznání scény nepracuje, používá-li se digitální zoom. • Rozpoznání scény je v následujících situacích nastaveno na [Auto]: – Když je zvolen režim série – Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu – Když je samospoušť nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] a [Vlastní portrét dvou osob] • Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout]. • Scény (Soumrak se stativem) někdy není možné rozeznat v prostředí, kde jsou vibrace přenášeny na fotoaparát, přestože je upevněn na stativu. • V některých případech dojde k nastavení pomalé závěrky, je-li scéna rozpoznána jako (Soumrak se stativem). Držte fotoaparát během snímání v klidu. • Tyto scény nemusí být rozpoznány podle situace. Pokračovánír 63 CZ