Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Zobrazení MENU

Zobrazení MENU (Snímání) MENU (Prohlížení) Prohlížení snímků ················································ 41 Zoom přehrávání················································· 42 Přehled snímků ··················································· 43 Vymazat ······························································ 44 Prohlížení videoklipů ··········································· 45 Položky MENU (Snímání) ···································· 11 Položky MENU (Zobrazení) ································· 13 Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Nastav. Položky nastavení ··············································· 15 Rejstřík Televizor Zobrazení snímků na televizoru ························ 108 Počítač Použití počítače ················································ 111 Instalace softwaru············································· 112 Připojení fotoaparátu k počítači ····························114 Nahrávání snímků na mediální server ···················116 6 CZ

Tisk Tisk fotografií ···················································· 119 Obsah Odstraňování problémů Ostatní Rejstřík Odstraňování problémů ···································· 121 Výstražné indikátory a zprávy ··························· 129 „Memory Stick Duo“ ········································· 134 Modul akumulátoru ··········································· 136 Nabíječka akumulátoru ····································· 137 Rejstřík ······························································ 138 Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 7 CZ