Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Prezentace s hudbou 1

Prezentace s hudbou 1 MENU t (Prezentace) t [Prezentace s hudbou] t z na ovládacím tlačítku Zobrazí obrazovku nastavení. 2 Zvolte požadované nastavení. 3 [Start] t z 4 Stiskněte z, chcete-li ukončit prezentaci. Poznámky • Videa ani panoramatické snímky nelze přehrávat. • Jiná nastavení než [Snímek] jsou uložena, dokud nebudou později změněna. Snímek Výběr skupiny snímků určených k zobrazení. Vše Přehrání prezentace všech fotografií po pořádku. Toto datum Přehraje prezentaci fotografií s aktuálně vybraným rozmezím data, je-li režim prohlížení [Přehled dat]. Složka Přehraje prezentaci fotografií v aktuálně vybrané složce, je-li režim prohlížení přehled složek. Poznámka • Nastavení je [Složka], používá-li se pro záznam snímků vnitřní paměť. Efekty Výběr rychlosti přehrávání a nálady prezentace. Jednod. Jednoduchá prezentace, v níž se střídají fotografie v předem určeném intervalu. Interval přehrávání lze nastavit funkcí [Interval], abyste si mohli důkladně užít své snímky. Nostalgie Náladová prezentace s filmovou atmosférou. Elegance Stylová prezentace ve středním tempu. Aktivní Velmi rychlá prezentace určená pro aktivní scény. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Pokračovánír 72 CZ

Hudba Výběr hudby, která bude přehrávána během prezentace. Lze vybrat více než jednu hudební stopu na pozadí. Stiskněte V na ovládacím tlačítku a zobrazí se obrazovka s ovládáním hlasitosti, pak stisknutím v/V upravte hlasitost. Music1 Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Jednod.]. Music2 Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Nostalgie]. Music3 Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Elegance]. Music4 Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Aktivní]. Zvuk vypnut Nepoužívat BGM. Interval Nastavení intervalu střídání obrazovky. Nastavení je [Auto], pokud není ve volbě [Efekty] nastavena hodnota [Jednod.]. 1 s Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu 3 s [Jednod.]. 5 s 10 s Auto Interval je nastaven tak, aby odpovídal vybrané položce [Efekty]. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Opakovat Zapíná nebo vypíná opakování prezentace. Zap. Přehrává snímky opakovaně dokola. Vyp. Po přehrání všech snímků se prezentace ukončí. Rejstřík zVýběr hudby na pozadí Jako hudební doprovod během prezentace můžete převést do fotoaparátu požadovaný hudební soubor z disků CD nebo souborů MP3. Chcete-li přenášet hudbu, nainstalujte do počítače software „Music Transfer“ (je součástí dodávky). Podrobnosti viz str. 112 a 113. • Do fotoaparátu můžete nahrát až čtyři nahrávky (těmito přenesenými nahrávkami lze nahradit 4 stávající nahrávky (Music1 – Music4)). • Maximální délka jednoho hudebního souboru pro přehrávání hudby ve fotoaparátu je přibližně 5 minut. • Nejde-li přehrát hudební soubor z důvodu poškození nebo jiné chyby souboru, spusťte [Form.hudby] (strana 98) a přesuňte nahrávku znovu. 73 CZ