Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Vymazat Umožňuje

Vymazat Umožňuje vybrat nechtěné snímky, které chcete vymazat. Snímky lze vymazat také pomocí tlačítka (Smazat) (strana 44). 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 MENU t (Smazat) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku 3 [OK] t z (Toto foto) (Více snímků) (Všechny snímky z období ) (Vše ve složce) Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku. Můžete vybrat a vymazat několik snímků. Postupujte následovně od kroku 2. 1Vyberte snímek a stiskněte z. Opakujte výše uvedené kroky, dokud nevymažete všechny nechtěné snímky. Vyberte snímek pomocí značky , abyste zrušili značku . 2MENU t [OK] t z Smaže najednou všechny snímky v datovém rozsahu nebo ve vybrané složce. Poznámka • V režimu snadné prohlížení lze vybrat mezi [Vymazání jednoho snímku] nebo [Vymazání všech snímků] (pouze u DSC-W380/W390), [1 snímek] nebo [Všechny] (pouze u DSC-W350/W350D/ W360). Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 76 CZ

Chránit Ochrana zaznamenaných snímků před náhodným smazáním. Značka se zobrazí u registrovaných snímků. 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 MENU t (Chránit) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku (Toto foto) (Více snímků) zZrušení ochrany Chrání aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku. Můžete vybrat a chránit několik snímků. Postupujte následovně od kroku 2. 1Vyberte snímek a stiskněte z. Opakujte výše uvedené kroky, dokud nebudou chráněny všechny snímky. Vyberte snímek pomocí značky , abyste zrušili značku . 2MENU t [OK] t z Vyberte snímek, jehož ochranu chcete zrušit, a odemkněte jej stisknutím z na ovládacím tlačítku stejným postupem, jako při nastavení ochrany. Indikátor zmizí, a ochrana je zrušena. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 77 CZ