Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Výběr složky Je-li na

Výběr složky Je-li na paměťové kartě vytvořeno více složek, vyberte zde složku, která obsahuje snímek, který chcete přehrát. 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání), chcete-li přepnout do režimu přehrávání. 2 MENU t (Režim prohlížení ) t [Přehled složek (static. sn.)] nebo [Přehled složek (Videoklipy)] t z na ovládacím tlačítku 3 MENU t (Výběr složky) t z 4 Vyberte složku pomocí b/B 5 [OK] t z Poznámka • Tato položka není zobrazena, používá-li se pro záznam snímků vnitřní paměť. zProhlížení snímků ve více složkách Je-li vytvořeno více složek, zobrazí se u prvního a posledního snímku ve složce následující indikátory. : Přechod na předchozí složku : Přechod na následující složku : Přechod na předchozí nebo následující složky Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 80 CZ

Iluminátor AF Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt i ve tmavém prostředí. Iluminátor AF vyzařuje po namáčknutí tlačítka spouště červené světlo, které umožňuje fotoaparátu lépe zaostřit. V tomto okamžiku se zobrazí indikátor . 1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování. 2 MENU t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Iluminátor AF] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Auto Vyp. Používat iluminátor AF. Nepoužívat iluminátor AF. Poznámky • Zaostření proběhne, pokud světlo iluminátoru AF dopadá na objekt, bez ohledu na to, zda světlo dopadá přímo na střed záběru. • Iluminátor AF nelze použít v těchto případech: – Fotografování v režimu Plynulé panoráma – V režimu Volba scény je nastaven režim (Krajina), (Soumrak), (Domácí mazlíček) nebo (Ohňostroj) (pouze DSC-W380/W390). – Blesk je nastaven na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]. • Používáte-li iluminátor AF, není k dispozici běžný rámeček autofokusu a nový rámeček autofokusu se zobrazí tečkovaně. Autofokus pracuje s upřednostněním objektů umístěných poblíž středu záběru. • Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Přestože neohrožuje zdraví, nikdy nehleďte zblízka přímo do iluminátoru AF. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 81 CZ