Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Digitál. transf.

Digitál. transf. Nastavení režimu digitálního transfokátoru. Fotoaparát umožňuje přiblížit záběr pomocí optické transfokace (až 5× (DSC-W380/W390) nebo 4× (DSC-W350/W350D/W360)). Jestliže bude stupnice přiblížení překročena, fotoaparát použije inteligentní nebo přesný digitální zoom. 1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování. 2 MENU t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Digitál. transf.] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Smart ( ) Zvětšuje snímek digitálně v rozsahu, dokud ještě nebude zkreslený, v závislosti na velikosti snímku (Inteligentní transfokátor). Přesný ( ) Zvětší velikost všech snímků celkovou transfokací přibližně 10× (DSC-W380/W390), nebo 8× (DSC-W350/W350D/W360), včetně optické transfokace 5× (DSC-W380/W390), nebo 4× (DSC-W350/W350D/W360). Vezměte však na vědomí, že kvalita snímku se sníží, překročíte-li stupnici optické transfokace (Přesný digitální zoom). Vyp. Digitální transfokace se nepoužívá. Poznámky • Funkce digitální transfokace nepracuje v těchto situacích: –V režimu video – V režimu Plynulé panoráma – Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu – Samospoušť je nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob] • Inteligentní transfokátor není dostupný, je-li velikost snímku nastavena na [14M], nebo [16:9(11M)]. • Funkce Detekce obličejů nepracuje při použití digitálního zoomu. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Celková stupnice transfokátoru při použití funkce Inteligentní transfokátor (včetně optické transfokace 5× nebo 4×) Dostupný rozsah transfokace závisí na velkosti snímku. Velikost Celkový rozsah transfokace DSC-W380/W390 (5×) DSC-W350/W350D/W360 (4×) 10M Přibližně 5,9× Přibližně 4,7× 5M Přibližně 8,3× Přibližně 6,7× VGA Přibližně 33× Přibližně 27× 16:9(2M) Přibližně 11× Přibližně 9× 84 CZ

Autom. Orient. Natočíte-li fotoaparát při fotografování portrétových (svislých) snímků, fotoaparát zaznamená svou změnu polohy a zobrazí snímek v poloze portrétu. 1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování. 2 MENU t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Autom. Orient.] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Zap. Vyp. Zaznamenání snímku ve správné orientaci. Nepoužívat Autom. Orient. Poznámky • Po levé a pravé straně otočených snímků budou zobrazena černá. • V závislosti na úhlu natočení fotoaparátu nemusí být orientace snímku zaznamenána správně. • Funkci Autom. Orient. nelze použít, je-li v režimu Volba scény nebo režimu videa vybrán režim (Pod vodou) (pouze DSC-W350/W360/W380/W390). zOtáčení snímků po zaznamenání Je-li orientace snímku nesprávná, lze použít funkci [Otočit] na obrazovce nabídky, chcete-li zobrazit snímek v poloze portrétu. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 85 CZ