Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Redukce červ. očí Z

Redukce červ. očí Z důvodu snížení jevu červených očí při použití blesku se blesk před exponováním odpálí dvakrát nebo vícekrát. 1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování. 2 MENU t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Redukce červ. očí ] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Auto Zap. Vyp. Je-li aktivována funkce Detekce obličejů, odpálí se blesk automaticky z důvodu snížení jevu červených očí. Blesk zableskne vždy, čímž dojde k potlačení jevu červených očí. Nepoužívá se funkce Redukce červených očí. Poznámky • Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud se závěrka nespustí. Závěrka se obvykle spustí přibližně za sekundu a v tomto období se nesmí snímaný objekt pohnout. • Redukce červených očí nemusí dosáhnout požadovaného účinku. Záleží to na individuálních rozdílech a podmínkách, jako je např. vzdálenost osoby nebo to, zda se osoba dívala jinam při předblesknutí. • Nepoužijete-li funkci Detekce obličejů, Redukce červených očí nebude pracovat, i když vyberete [Auto]. zCo způsobuje jev červených očí? Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík Zornice se ve tmavém prostředí rozšiřují. Světlo blesku se odráží od cév (sítnice) očí osoby a tak dochází k jevu „červených očí“. Fotoaparát Oko Sítnice Další způsoby redukce červených očí • Vyberte režim (Vysoká citlivost) v režimu Volba scény. (Blesk je nastaven na [Vypnout] automaticky.) • Jsou-li oči osoby na snímku červené, opravte snímek s pomocí funkce [Retuš] t [Korekce červených očí] v nabídce zobrazení nebo s pomocí dodávaného softwaru „PMB“. 86 CZ

MENU/Hledání nastavení Detekce zavř. očí Nahraje-li se snímek se zavřenýma očima osoby v aktivovaném režimu Detekce obličejů, zobrazí se zpráva „Detekovány zavřené oči“. 1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování. 2 MENU t (Nastav.) t (Nastavení pro záběr) t [Detekce zavř. očí ] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Auto Vyp. Zobrazení zprávy „Detekovány zavřené oči“. Zpráva se nezobrazí. Obsah Hledání operace Rejstřík 87 CZ