Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

MENU/Hledání

MENU/Hledání nastavení Zvuk Nastavení nebo vypnutí zvuku tlačítek při práci s fotoaparátem. 1 MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení ) t [Zvuk] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Obsah Závěrka Vysoký Nízký Vyp. Nastavení zvuku závěrky při stisknutí spouště. Nastavení pípnutí/zvuku závěrky při stisknutí ovládacího tlačítka nebo tlačítka spouště. Chcete-li snížit hlasitost, vyberte [Nízký]. Pípnutí/zvuk závěrky je vypnutý. Hledání operace Rejstřík 88 CZ

Hledání operace MENU/Hledání nastavení Language Setting Nastavení jazyka, který se bude používat k zobrazení položek nabídek, varování a zpráv. 1 MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení ) t [Language Setting] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Obsah Rejstřík 89 CZ