Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

MENU/Hledání

MENU/Hledání nastavení Inicializace Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení. I v případě, že spustíte tuto funkci, zůstanou snímky zachovány. Obsah 1 MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení ) t [Inicializace] t [OK] t z na ovládacím tlačítku Poznámka • Během inicializace nevypínejte fotoaparát. Hledání operace Rejstřík 92 CZ

COMPONENT Výběr výstupu videosignálu SD a HD(1080i), propojíte-li fotoaparát a televizor pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně), podle připojeného televizoru. Použijte Type3-kompatibilní adaptérový kabel pro výstup HD (prodává se samostatně). 1 MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení ) t [COMPONENT] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku HD(1080i) SD Vyberte tuto možnost, chcete-li fotoaparát připojit k televizoru s vysokým rozlišením HD 1080i. Vyberte tuto možnost, chcete-li fotoaparát připojit k televizoru, který není kompatibilní se standardem HD(1080i). Poznámka • Snímáte-li video za podmínky, že je fotoaparát a televizor připojen pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně), nahrávaný snímek nebude zobrazen v televizoru. Obsah Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 93 CZ