Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

MENU/Hledání

MENU/Hledání nastavení Videovýstup Nastavení výstupního signálu videa podle barevné obrazové normy připojeného videozařízení. Barevná obrazová norma televizoru se liší podle země a oblasti. Chcete-li zobrazit snímky na obrazovce televizoru, zjistěte si, jaká barevná obrazová norma televizoru se v zemi nebo oblasti používá (strana 110). 1 MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení ) t [Videovýstup] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku NTSC PAL Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (např. pro USA, Japonsko). Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (např. pro Evropu, Čínu). Obsah Hledání operace Rejstřík 94 CZ

Spojení USB Nastavení režimu USB použité při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně vyhovující standardu PictBridge pomocí víceúčelového kabelu. Obsah 1 MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [Spojení USB] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Auto PictBridge PTP/MTP Mass Storage Fotoaparát automaticky rozezná a nastaví komunikaci s počítačem nebo tiskárnou vyhovující standardu PictBridge. Připojení fotoaparátu k tiskárně vyhovující standardu PictBridge. Připojíte-li fotoaparát k počítači, objeví se průvodce Automatického přehrávání a snímky nahrané ve složce ve fotoaparátu se importují do počítače. (S Windows 7/Vista/XP, Mac OS X) Naváže mezi fotoaparátem a počítačem nebo jiným zařízení USB spojení v režimu Mass Storage. Poznámky • Nelze-li připojit fotoaparát k tiskárně vyhovující standardu PictBridge pomocí nastavení [Auto], vyberte [PictBridge]. • Nelze-li připojit fotoaparát k počítači nebo zařízení USB pomocí nastavení [Auto], vyberte [Mass Storage]. • Je-li [Spojení USB] nastaveno na [PTP/MTP], nelze snímky přenést do počítače. Chcete-li přenést do počítače videoklipy, nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage]. Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 95 CZ