Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Tchèque

Nastavení LUN

Nastavení LUN Nastavení způsobu zobrazení nahraných snímků zobrazených na obrazovce počítače nebo jiného monitoru, je-li fotoaparát připojen k počítači nebo AV zařízení pomocí propojení USB. Obsah 1 MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení) t [Nastavení LUN] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku Více Jeden Zobrazí se snímky na paměťové kartě i ve vnitřní paměti. Vyberte toto nastavení, připojujete-li fotoaparát k počítači. Je-li ve fotoaparátu vložena paměťová karta, zobrazí se snímky na paměťové kartě, není-li vložena, zobrazí se snímky ve vnitřní paměti. Vyberte toto nastavení, nezobrazí-li se snímky na paměťové kartě, ani ve vnitřní paměti a fotoaparát je připojen k jinému zařízení než je počítač. Poznámka • Vždy musíte vybrat [Více] v [Nastavení LUN], nahráváte-li snímky na mediální server pomocí „PMB Portable“. Hledání operace MENU/Hledání nastavení Rejstřík 96 CZ

MENU/Hledání nastavení Staž.hudby Lze použít aplikaci „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je součástí dodávky), chcete-li změnit hudební stopy na pozadí. 1 MENU t (Nastav.) t (Hlavní nastavení ) t [Staž.hudby] t z na ovládacím tlačítku Zobrazí se zpráva „Připojit k PC“. 2 Vytvořte propojení USB mezi fotoaparátem a počítačem, a poté spusťte aplikaci „Music Transfer“. 3 Při změně hudebních souborů postupujte podle pokynů na obrazovce. Obsah Hledání operace Rejstřík 97 CZ