Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Hakemistonäyttö

Hakemistonäyttö Näyttää useita kuvia samanaikaisesti. 1 Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta. 2 Tuo hakemistonäyttö näkyviin painamalla (Hakemisto) -painiketta. Jos painat painiketta uudelleen, hakemistonäytön kuvien määrä kasvaa. Jos painat painiketta vielä uudelleen, voit katsella kuvia kalenterissa, kun toistonäkymäksi on valittu [Pvm.- näkymä]. 3 Voit palata yksittäiskuvanäyttöön valitsemalla ohjauspainikkeella jonkin kuvan ja painamalla z. Huomautus • Jos valitset Helppo katselu -tilan katsellessasi kuvia hakemistotilassa, kamera siirtyy yksittäiskuvatilaan. Helppo katselu -tilassa et voi katsella kuvia hakemistotilassa. zTiettyyn päivämäärään liittyvien tai tietyssä kansiossa olevien kuvien katseleminen Valitse vasemmanpuoleinen palkki ohjauspainikkeella ja valitse sitten haluamasi päivämäärä/kansio painamalla v/V. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto zKuvien katseleminen kalenterissa Kun [Katselutila]-asetukseksi on valittu [Pvm.-näkymä], voit katsella kuvia kalenterissa painamalla (Hakemisto) -painiketta. Hakemistossa näkyy enemmän kuvia. • Valitse katseltava kuukausi valitsemalla ohjauspainikkeella / ja valitsemalla sitten haluamasi kuukausi. • Jos haluat katsella valittuun päivämäärään liittyviä kuvia hakemistotilassa, valitse kyseinen päivämäärä ohjauspainikkeella ja paina sitten z. • Voit sulkea kalenterin valitsemalla ohjauspainikkeella ja painamalla sitten z. 40 FI

Poista Voit valita poistettaviksi kuvia, joita et enää tarvitse. Voit poistaa kuvia myös painamalla MENU-painiketta (sivu 72). 1 Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta. 2 (Poisto) -painike t haluttu tila t ohjauspainikkeen z Kaikki pvm.-alueen kuvat Koko tämä kansio Useita kuvia Tämä kuva Poistu Poistaa kaikki valitun päivämäärävälin tai kansion kuvat yhdellä kertaa. Paina [OK] t z vaiheen 2 jälkeen. Voit valita ja poistaa useita kuvia. Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen. 1Valitse kuva ja paina z. Toista edellä olevia vaiheita, kunnes poistettavia kuvia ei enää ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla uudelleen kuvan, jossa on -merkki. 2MENU t [OK] t z Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa. Peruuttaa poiston. Huomautuksia • Helppo katselu -tilassa voit poistaa vain näkyvissä olevan kuvan. • Kun kuvien tallennukseen käytetään sisäistä muistia, katselutilan asetuksena on [Kansionäkymä]. zVoit kuvia valitessasi siirtyä hakemistokuvatilasta yksittäiskuvatilaan ja päinvastoin. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto Voit palata yksittäiskuvatilaan painamalla hakemistotilassa W/T (zoom) -painikkeen -painiketta (T) ja palata hakemistotilaan painamalla yksittäiskuvatilassa (Hakemisto) -painiketta (W). • Voit siirtyä hakemistotilasta yksittäiskuvatilaan ja päinvastoin myös silloin, kun valittuna on [Suojaa], [DPOF] tai [Tulosta]. 41 FI