Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Diaesitys musiikin

Diaesitys musiikin kanssa 1 MENU t [Kuvaesitys] t [Diaesitys musiikin kanssa] t ohjauspainikkeen z Tuo näkyviin asetusnäytön. 2 Valitse haluamasi asetus. 3 [Käynn] t z 4 Voit pysäyttää kuvaesityksen painamalla z. Huomautuksia • Et voi toistaa videoita tai panoraamakuvia. • Muut asetukset kuin [Kuva] tallennetaan, kunnes niitä muutetaan seuraavan kerran. Kuva Valitsee näytettävät kuvat. Kaikki Toistaa kaikki kuvat järjestyksessä. Tämä päivämäärä Kansio Huomautus Toistaa valittuna ajankohtana otetut valokuvat, kun katselutilana on [Pvm.-näkymä]. Toistaa valitussa kansiossa olevat valokuvat, kun katselutilana on Kansionäkymä. • Pysyvä asetus on [Kansio], kun kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin. Tehosteet Valitsee kuvaesitysten toistonopeuden ja tunnelman. Yksink. Peruskuvaesitys, jossa kuvat vaihtuvat esiasetetun aikavälin mukaisesti. Toistoväliä voi muuttaa [Kuvaväli]-asetuksella niin, että kuvat pääsevät oikeuksiinsa. Nostalgia Tunnelmallinen ja elokuvamainen kuvaesitys. Tyylikäs Tyylikäs kuvaesitys, joka etenee kohtalaisella nopeudella. Aktiivinen Nopea kuvaesitys, joka sopii toimintakohtausten esittämiseen. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto Jatkuu r 68 FI

Musiikki Määrittää kuvaesitysten taustamusiikin. Voit valita useita taustamusiikkikappaleita. Avaa äänenvoimakkuuden säätönäyttö painamalla ohjauspainikkeesta V ja säädä sitten äänenvoimakkuutta painamalla v/V. Music1 [Yksink.]-kuvaesityksen oletusasetus. Music2 [Nostalgia]-kuvaesityksen oletusasetus. Music3 [Tyylikäs]-kuvaesityksen oletusasetus. Music4 [Aktiivinen]-kuvaesityksen oletusasetus. Mykistä Taustamusiikkia ei käytetä. Kuvaväli Määrittää kuvien näyttövälin. Pysyvä asetus on [Auto], kun [Tehosteet]-asetuksena on jokin muu kuin [Yksink.]. 1 s [Yksink.]-kuvaesityksen kuvanvaihtoväli. 3 s 5 s 10 s Auto Kuvanvaihtoväli on valitun [Tehosteet]-asetuksen mukainen. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Toisto Ottaa kuvaesityksen toiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Päällä Näyttää kuvat päättymättömänä sarjana. Pois Kun kaikki kuvat on toistettu, kuvaesitys päättyy. Hakemisto zTaustamusiikin valitseminen Voit siirtää haluamasi musiikkitiedostot CD-levyiltä tai MP3-tiedostoista kameraan toistettavaksi kuvaesityksen aikana. Asenna musiikin siirtämistä varten tietokoneeseen ”Music Transfer” -ohjelmisto (mukana). Lisätietoja on sivuilla 108 ja 109. • Kameraan voi tallentaa enintään neljä musiikkikappaletta (neljä esiasetettua kappaletta (Music1– Music4) voidaan korvata itse siirretyillä kappaleilla). • Kunkin kamerassa toistettavan musiikkitiedoston enimmäispituus on noin 5 minuuttia. • Jos musiikkitiedostoa ei voi toistaa sen vaurioitumisen tai jonkin muun vian vuoksi, suorita [Alusta musiikki] (sivu 94) ja siirrä musiikki uudelleen. 69 FI