Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) -toiminnon avulla voit valita muistikortilta kuvia tulostettavaksi myöhemmin. Tallennettujen kuvien kohdalla näkyy (Kuvatilaus) -merkki. 1 Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta. 2 MENU t t haluttu tila t ohjauspainikkeen z (Tämä kuva) (Useita kuvia) Lisää näkyvissä olevaan kuvaan kuvatilausmerkin yksittäiskuvatilassa. Voit valita useita kuvia ja lisätä niihin kuvatilausmerkin. Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen. 1Valitse kuva ja paina z. Toista edellä olevia vaiheita, kunnes tulostettavia kuvia ei enää ole. Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa on -merkki. 2MENU t [OK] t z Huomautuksia • (Kuvatilaus) -merkkiä ei voi lisätä videoihin tai sisäisessä muistissa oleviin kuviin. • (Kuvatilaus) -merkin voi lisätä enimmillään 999 kuvaan. zDPOF-merkin poistaminen Valitse kuva, josta haluat poistaa DPOF-merkin, ja paina sitten ohjauspainikkeesta z samalla tavalla kuin -merkkiä lisättäessä. -merkki katoaa ja DPOF-asetus poistetaan. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto 74 FI

Käännä Kääntää valokuvaa. Voit katsella vaakasuuntaista kuvaa pystysuunnassa. 1 Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta. 2 MENU t (Käännä) t ohjauspainikkeen z 3 Käännä kuvaa painikkeilla [ / ] t b/B 4 [OK] t z Huomautuksia • Videoita ja suojattuja kuvia ei voi kääntää. • Muilla kameroilla otettuja kuvia ei ehkä voi kääntää. • Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen määräytyy ohjelmiston mukaan. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto 75 FI