Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Byt lagringsmapp Byter

Byt lagringsmapp Byter den mapp i minneskortet som just nu används för lagring av bilder. 1 MENU t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) t [Byt lagringsmapp] 2 Välj en mapp med b/B på kontrollknappen. 3 [OK] t z Obs! • Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring. • Följande mapp kan inte väljas som lagringsmapp. – ”100”-mappen – En mapp med ett nummer som har endast ”sssMSDCF” eller ”sssMNV01”. • Du kan inte flytta lagrade bilder till en annan mapp. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 100 SE

Radera lagr.mapp Raderar en mapp för inspelning av bilder i minneskortet. 1 MENU t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) t [Radera lagr.mapp] 2 Välj en mapp med b/B på kontrollknappen. 3 [OK] t z Obs! • Det här alternativet visas inte när internminnet används för bildlagring. • Om du raderar mappen som har angetts som lagringsmapp med [Radera lagr.mapp] väljs mappen med det högsta mappnumret som nästa lagringsmapp. • Du kan endast radera tomma mappar. Om en mapp innehåller bilder eller filer som inte kan spelas upp av kameran raderar du först dessa bilder och filer innan du raderar mappen. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 101 SE