Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Kopiera Kopierar alla

Kopiera Kopierar alla bilder i internminnet till ett minneskort. 1 Sätt i ett minneskort med tillräckligt mycket ledigt minne i kameran. 2 MENU t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) t [Kopiera] t [OK] t z på kontrollknappen Obs! • Använd ett fulladdat batteri. Om du kopierar bildfiler med ett alltför svagt batteri finns det risk för att batteriet tar slut under kopieringen, vilket kan leda till att kopieringen misslyckas eller rentav att bilddata blir förstörda. • Bilder kan inte kopieras en och en. • Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i internminnet tar du ut minneskortet efter kopieringen och formaterar därefter internminnet ([Format] under [Internminnesverktyg]). • En ny mapp skapas på minneskortet och alla data kopieras till det. Du kan inte välja en specifik mapp och kopiera bilder till den. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 102 SE

Filnummer Väljer den metod som används för att tilldela bilderna filnummer. 1 MENU t (Inställningar) t (Minneskortverktyg) eller (Internminnesverktyg) t [Filnummer] t önskat läge t z på kontrollknappen. Serie Återställning Tilldelar nummer till filer i löpordning även om lagringsmappen eller minneskortet ändras (om ditt ersatta minneskort innehåller en fil med ett nummer som är högre än det senaste tilldelade numret, tilldelas ett nummer som är ett högre än det högsta). Startar från 0001 varje gång mappen ändras (om lagringsmappen innehåller en fil med ett nummer som är högre än det senaste tilldelade numret.) Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 103 SE