Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Områdesinställning

Områdesinställning Justerar tiden till lokal tid i ett valt område. 1 MENU t (Inställningar) t (Klockinställningar) t [Områdesinställning] t med önskad inställning t z på kontrollknappen Hemma Destination zÄndra områdesinställning Du använder kameran i ditt område. Om det aktuellt inställda området skiljer sig från ditt hemområde måste du göra en områdesinställning. Du använder kameran med tidsinställning för ditt resmål. Ange resmålets område. Om du anger ett resmål som du besöker ofta kan du enkelt justera tiden när du åker dit igen. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sommartid-ikon 1Välj områdesdel för [Destination] och tryck på z på kontrollknappen. 2Välj ett område med b/B på kontrollknappen och välj sommartidsinställning med v/V. Sakregister 104 SE

Datum- & klockinst. Ställer in datum och tid igen. 1 MENU t (Inställningar) t (Klockinställningar) t [Datum- & klockinst.] t med önskad inställning t z på kontrollknappen 2 Ställ in det numeriska värdet och önskade inställningar med v/V/b/B. 3 [OK] t z Tidsvisningsformat Sommartid Datum&klocka Obs! Du kan välja visningsformat för datum och klockslag. Du kan välja att sommartid ska vara av eller på. Du kan ange datum och klockslag. • Kameran har ingen funktion för att överlagra datum på bilder. Genom att använda ”PMB” på CD-ROMskivan (medföljer) kan du skriva ut eller spara bilder med datum. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 105 SE