Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Visa bilder på en TV Du

Visa bilder på en TV Du kan visa bilderna på en TV genom att ansluta kameran till en TV. Anslutningen varierar beroende vilken typ av TV som kameran ansluts till. Se även i bruksanvisningen som medföljde TV:n. Du kan visa bilder genom att ansluta kameran till en TV med den medföljande multikabeln 1 Slå av både kameran och TV:n. 2 Anslut kameran till TV:n med multikabeln (medföljer). Innehållsförteckning Sökfunktion 1 Till ljud-/videoingångarna Multikabel -knapp (Uppspelning) 2 Till multikontakten MENU/ Sökinställningar 3 Slå på TV:n och ställ in ingången. 4 Tryck på (Uppspelning) för att starta kameran. Bilder som du tagit med kameran visas på TV:n. Välj bild med kontrollknappen. Sakregister Obs! • Om du använder kameran utomlands är det möjligt att du måste ställa om videoutgången så att den passar TV-systemet (sid. 92). • Bilden visas inte på TV:n när filmen spelats in medan kameran och TV:n är anslutna. • Vid visning på en TV fungerar inte Enkel visning. 106 SE

Visa en bild genom att ansluta kameran till en HD- TV Du kan visa en bild som spelats in på kameran genom att ansluta den till en HD-TV (hög upplösning) med HD-adapterkabeln (säljs separat). Använd en Type3-kompatibel HDadapterkabel (säljs separat). 1 Slå av både kameran och TV:n. 2 Anslut en konverteringsadapter till en HD-adapterkabel (säljs separat) och anslut kameran till en HD-TV (hög upplösning) med rätt kabel. Grön/Blå/Röd HD-adapterkabel (säljs separat) COMPONENT VIDEO IN AUDIO Vit/Röd 1 Till ljud-/videoingångarna -knapp (Uppspelning) *Konverteringsadaptern medföljer en Type3-kompatibel HD-adapterkabel (säljs separat). 3 Slå på TV:n och ställ in ingången. 4 Tryck på (Uppspelning) för att starta kameran. Bilder som du tagit med kameran visas på TV:n. Välj bild med kontrollknappen. 2 Till multikontakten Konverteringsadapter* Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Obs! • Ställ in [COMPONENT] på [HD(1080i)] (sid. 91). • Bilder som tagits med bildstorleken [VGA] kan inte spelas upp i HD-format. • Vid filmtagning med kameran ansluten till en TV med en HD-adapterkabel (säljs separat) visas inte bilden som tas på TV:n. • Om du använder kameran utomlands är det möjligt att du måste ställa om videoutgången så att den passar TV-systemet (sid. 92). • Vid visning på en TV fungerar inte Enkel visning. Fortsättning r 107 SE