Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

DSC-W350/W350D/W360 Lägesbrytare Tagningsläge Menyalternativ Inspelningssätt — — — Scenval — — — — — (Enkelt läge) — — — Scenval för filmer* — — — — Tagningsriktning — — — — — Bildstorlek Burst-inställningar — — — EV ISO — — — — Vitbalans — — Undervattensvitbalans* — — — — Skärpa — — — — Mätmetod — — Scenigenkänning — — — — — Känsl. för leendeavkänning — — — Ansiktsavkänning — — — DRO — — — — — Blundningsreducering — — — — — (Inställningar) * Endast DSC-W350/W360 Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Obs! • Endast alternativ som är tillgängliga för varje läge visas på skärmen. 10 SE

MENU-alternativ (Visning) Du kan enkelt välja olika visningsfunktioner med MENU-knappen. 1 Tryck på -knappen (Uppspelning) om du vill växla till uppspelningsläge. 2 Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen. 3 Välj önskat menyalternativ med v/V/b/B på kontrollknappen. 4 Tryck på z i mitten på kontrollknappen. I nedanstående tabell anger att funktionen kan ändras av dig som användare, medan — anger en funktion du inte kan ändra. DSC-W380/W390 Visningssätt Minneskort -knapp (Uppspelning) Kontrollknapp MENU-knapp Internminne Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Datumvisning Mappvisning Mappvisning Mappvisning Menyalternativ (Stillbilder) (Filmer) (Bildspel) (Visningssätt) — (Retuschering) — (Radera) (Skydda) DPOF — — (Utskrift) — (Rotera) — (Välj mapp) — — (Inställningar) Sakregister Obs! • Endast alternativ som är tillgängliga för varje läge visas på skärmen. • Om du trycker på MENU när lägesomkopplaren är inställd på (Enkel tagning) visas skärmen Radera. Du kan välja mellan [Radera en bild] och [Radera alla bilder]. Fortsättning r 11 SE