Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Ladda upp bilder till en

Ladda upp bilder till en mediatjänst Kameran har ett inbyggt program, ”PMB Portable”. Du kan använda detta program till följande: • Du kan på enkelt sätt ladda upp bilder på en blogg eller annan mediatjänst. • Du kan ladda upp bilder från en dator som är ansluten till Internet även om du inte är hemma eller på kontoret. • Du kan enkelt registrera mediatjänster (till exempel bloggar) som du ofta använder. Mer information om ”PMB Portable” finns i hjälpfilerna till ”PMB Portable”. Starta ”PMB Portable” (Windows) Om du använder ”PMB Portable” för första gången måste du välja språk. Följ anvisningarna nedan för att göra ditt val. När du har valt språk, är steg 3 till 5 överflödiga nästa gång du använder ”PMB Portable”. 1 Upprätta en USB-anslutning mellan kameran och datorn. När du ansluter kameran och datorn visas guiden Spela upp automatiskt. Klicka på [×] för att stänga guiden Spela upp automatiskt för enheter som inte behövs. • Om den önskade guiden Spela upp automatiskt inte visas, klickar du på [Dator] (i Windows XP, [Den här datorn]) t [PMBPORTABLE] och därefter dubbelklickar du på ”PMBP_Win.exe”. 2 Klicka på ”PMB Portable”. (i Windows XP klickar du på ”PMB Portable” t [OK]) • Om [PMB Portable] inte visas i guiden Spela upp automatiskt klickar du på [Dator] t [PMBPORTABLE]. Dubbelklicka sedan på ”PMBP_Win.exe”. Skärmen för val av språk visas. 3 Välj önskat språk och klicka sedan på [OK]. Skärmen för val av region visas. 4 Välj [Region] och [Land/Område], klicka sedan på [OK]. Fönstret med användaravtal visas. 5 Läs noga igenom avtalet. Om du godkänner villkoren i avtalet klickar du på [Jag godkänner]. ”PMB Portable” startar. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 114 SE

Starta ”PMB Portable” (Macintosh) 1 Upprätta en USB-anslutning mellan kameran och en Macintosh-dator. När du ansluter kameran och datorn visas [PMB Portable] på skrivbordet. Klicka på [×] för att stänga enheter som inte behövs. 2 Klicka på mappen [PMBPORTABLE] och därefter på [PMBP_Mac]. Skärmen för val av region visas. 3 Välj lämplig [Region] och lämpligt [Land/Område] och klicka sedan på [OK]. Fönstret med användaravtal visas. 4 Läs noga igenom avtalet. Om du godkänner villkoren i avtalet klickar du på [Jag godkänner]. ”PMB Portable” startar. Obs! • Ställ in [LUN-inställningar] under [Huvudinställningar] på [Multipla]. • Anslut alltid till ett nätverk när du använder ”PMB Portable”. • När bilder laddas upp via Internet, kan en kopia av bilderna ligga kvar i cache-minnet på datorn som används beroende på Internet-leverantören. Detta gäller även när kameran används för detta ändamål. • Om ett problem uppstår med ”PMB Portable” eller om du raderar ”PMB Portable” av misstag, kan du reparera ”PMB Portable” genom att ladda hem installeraren för PMB Portable från webbsidan. Om ”PMB Portable” Med ”PMB Portable” kan du ladda ner webbadresser för ett antal webbplatser från servern som administreras av Sony (”Sonys server”). För att använda ”PMB Portable” och dra fördel av tjänster för uppladdning av bilder eller andra tjänster (”tjänsterna”) som tillhandahålls på dessa webbplaster måste du godkänna följande. • En del webbplaster kräver att du registrerar dig och/eller erlägger en avgift för att använda tjänsterna. För att använda de tjänsterna måste du uppfylla de villkor och krav som erfordras för att använda de webbplatserna. • Tjänster kan upphöra eller ändras i enlighet med önskemål från den som är ansvarig för webbplatsen. Sony tar inget ansvar för problem som uppstår mellan användare och tredje part eller för några olägenheter som orsakats av användare som har att göra med användningen av tjänsterna, inklusive upphörandet eller förändringar av sådana tjänster. • För att visa en webbplats, omdirigeras du till den från Sonys server. Det kan finnas tidpunkter då du inte kan nå webbplatsen på grund av serverunderhåll eller av andra orsaker. • Om Sonys server ska tas ur drift, meddelas du detta i förväg på Sonys webbplats etc. • Det kan hända att webbadresser som du omdirigeras till av Sonys server och övrig information registreras för att förbättra Sonys framtida produkter och tjänster. Ingen personinformation kommer emellertid att registreras vid sådana tillfällen. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 115 SE