Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Suédois

Skriva ut stillbilder Du

Skriva ut stillbilder Du kan skriva ut stillbilder med följande metoder. • Direktutskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare • Direktutskrift på en skrivare som är kompatibel med din typ av minneskort Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer till skrivaren. • Utskrift med hjälp av en dator Du kan importera bilder till en dator med hjälp av den medföljande programvaran ”PMB” och sedan skriva ut bilderna. Du kan lägga till datum på bilden och skriva ut den. Mer information finns i ”PMB-hjälp”. • Utskrift i en fotoaffär (sid. 117) Obs! • När du skriver ut stillbilder som har tagits i läget [16:9] kan båda kanterna vara beskurna. • Du kan inte skriva ut panoramabilder på alla skrivare. Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare Även om du inte har någon dator kan du skriva ut de bilder som du har tagit med kameran genom att ansluta den direkt till en PictBridge-kompatibel skrivare. ”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 1 Sätt in tillräckligt laddade batterier i kameran. 2 Anslut kameran till skrivaren. Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister 1 Till ett USB-uttag på skrivaren 2 Till multikontakten Multikabel 3 Starta kameran och skrivaren. När anslutningen är upprättad visas indikatorn på skärmen. Om indikatorn blinkar på kamerans skärm (ett felmeddelande) kontrollerar du den anslutna skrivaren. Fortsättning r 116 SE

4 MENU t (Utskrift) t med önskat läge t z på kontrollknappen Denna bild Flera bilder 5 Önskat alternativ t [Start] t z Antal Layout Storlek Datum Obs! Skriver ut bilden som aktuellt visas i enbildsläget. Du kan markera och skriva ut flera bilder. Efter steg 4 utför du följande. 1Markera en bild och tryck sedan på z. Upprepa stegen ovan tills inga fler bilder ska skrivas ut. 2MENU t [OK] t z Väljer antalet kopior av stillbilden som du vill skriva ut. • Det kan hända att det angivna antalet bilder inte får plats på ett ark. Väljer antalet bilder som du vill skiva ut bredvid varandra på ett ark. Väljer storleken på utskriftsarket. Väljer [Datum] eller [Datum&klocka] om du vill skriva ut datum och klockslag på bilderna. • Om du väljer [Datum] skrivs datumet ut i den ordning som du har valt i [Datum- & klockinst.] i kameran. Det kan hända att den här funktionen inte går att använda beroende på skrivaren. • Filmer går inte att skriva ut. • Om det inte gick att ansluta kameran till skrivaren så kontrollera att [USB-anslutning] under (Huvudinställningar) har ställts in som [PictBridge]. • Koppla inte bort multikabeln medan indikatorn (PictBridge-anslutning) visas på skärmen. Utskrift i en fotoaffär Innehållsförteckning Sökfunktion MENU/ Sökinställningar Sakregister Du kan ta med dig ett minneskort som innehåller bilder som du har tagit med kameran och få dem utskrivna i en fotoaffär. Så länge affären erbjuder fotokopiering enligt standarden DPOF kan du i förväg märka bilderna med (Utskriftsmarkering) så slipper du stå och välja i affären. Obs! • I fotoaffären kan du inte skriva ut bilder som är lagrade i internminnet direkt från kameran. Du måste först kopiera bilderna till ett minneskort (sid. 102) och sedan ta med dig minneskortet till fotoaffären. • Hör först efter med fotoaffären vilka typer av minneskort de kan hantera. • Det kan hända att du behöver en minneskortsadapter (säljs separat). Hör efter med fotoaffären. • Se alltid till att du har en säkerhetskopia av dina bilddata på en skiva eller en hårddisk innan du tar med dig bilderna till en fotoaffär. • Du kan inte ställa in antalet utskrifter. • Hör efter med fotoaffären om du vill ha med datum på bilderna. 117 SE